Du er her: Student.no > William Giffen Sæbø

William Giffen Sæbø

Arbeidsutvalget – Fag- og forskningspolitisk ansvarlig

Studiested: OsloMet – Storbyuniversitetet

E-post: wsaebo@gmail.com
Telefon: 92814751

Motivasjon for å stille til dette vervet

I gjennom mine mange år i studentpolitikken har jeg sett mange endringer. Det kom fra et punkt hvor fusjoner var helt uaktuelt for få år tilbake, til en sektor hvor kartet ble tegnet på nytt. Vi har fått 11 måneders studiestøtte. Dette er ting jeg har fulgt med stor interesse.  Jeg har innsett at min interesse ligger nasjonalt. Gjennomslag som skroting av foretaksmodellen og kvalitetsmelding er stort som jeg mener NSO bør følge opp.

Norge har siden januar 2019 hatt en flertallsregjering. I Granavolden erklæringen står det flere punkter som blir viktige for norsk studentbevegelse i årene som kommer. Man har blant annet at et punkt om at  man skal øke satsingen på innovasjon og entreprenørskap i studiene. Det er et punkt som blir viktig for fremtidens Norge og som jeg ønsker å kjempe for.  Det er også et punkt om at man skal stimulere til mer åpen forskningsformidling. For meg så er det viktig at forskningen er så åpen som mulig.

Jeg har inneværende periode sittet i fag og forskningspolitisk komite. Dette vervet har tross min lange erfaring også lært meg ny kunnskap. Da særlig om utviklingsavtaler innenfor akademia. Dette er et politisk område som neppe blir mindre aktuelt i årene som kommer og som NSO absolutt bør engasjere seg i. For det har noe å si om man feks får kutt i bevilgingene.

Kunnskap er makt. Jeg har igjennom flere år opparbeidet meg en enorm kunnskap innenfor fag og forskningspolitikk. Igjennom mange verv både på nasjonalt og lokalt nivå har jeg fått lov å påvirke mye innenfor dette feltet. Inneværende år i fag og forskningspolitisk komite har vist at jeg selv  etter mange år lærer nye ting i fagormådet.  Dette ønsker jeg å bruke i vervet for å få best mulig gjennomslag for NSOs politikk på området.

Jeg har sittet på heltid som fagpolitisk ansvarlig i Studentparlamentet ved daværende Høgskolen i Oslo og Akershus.  Igjennom dette vet jeg en del om å sitte på heltid og vet hva slags arbeidspress dette medfører og det å sitte i et team. Jeg vet også mye om baksiden av dette og jeg har noen unike erfaringer og lærdommer man kan dra inn i et sånt verv.

Mine fremste personlige egenskaper er at jeg ser detaljer der hvor ingen andre ser dem inn i en helhet, at jeg er faktaorientert og at jeg er en god lytter. Det å se detaljer er for eksempel nyttig i høringer og utvikling av politikk. At jeg er faktaorientert betyr at jeg er opptatt av å få frem og belyse alle fakta i en sak. Å lytte betyr at jeg ønsker at alle sider må bli hørt før man lander på noe.

Jeg føler meg klar til å påta meg et år som fag og forskningspolitisk ansvarlig i arbeidsutvalget. Jeg mener at jeg har det som trengs av egenskaper og faglig kompetanse i et sånt verv.