Du er her: Student.no > William Giffen Sæbø

William Giffen Sæbø

Fag- og forskningspolitisk komite – Leder

Studiested: OsloMet – Storbyuniversitetet

E-post: wsaebo@gmail.com
Telefon: 92814751

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg har igjennom mange år hatt et stort engasjement for fag og forskningspolitikk. Jeg har sittet som fagpolitisk ansvarlig i Studentparlamentet hos daværende Høgskolen i Oslo og Akershus på heltid noe som har gitt meg muligheten til å få bred innsikt i hvordan fag og forskningspolitikk fungerer lokalt. Her har jeg også sittet i flere råd og utvalg som direkte angikk fag og forskningspoltiikk. I tillegg satt jeg som leder av faglig komite for teknologiutdanning i NSO i 2015/2016 og jeg satt i kraft av mitt verv der i arbeidsutvalget til daværende nasjonalt råd for teknologiutdanning i Universitets og Høgskolerådet som gav meg bred innsikt i fagpolitikk nasjonalt. Som  tidligere leder av en faglig komite i NSO  vet jeg hvordan det er å lede en komite internt i NSO og jeg har god erfaring med å organisere komitehelger. Jeg hadde da ansvar for at bestillingen fra sentralleddet ble gjennomført og levert.

Nå det kommende året skal forskningspolitisk plattform revideres. Jeg vet at jeg med min kunnskap og mine ferdigheter vil kunne motivere komiteen til å levere et bra produkt til neste landsmøte. Jeg ønsker å ta med innspill både fra AU og resten av organisasjonen i dette arbeidet, feks å sende høringer til medlemslag. Eierskap til NSO har vært et gjennomgående tema og for å forankre politikken bredt er det viktig at også komiteene er med i dette arbeidet. I faglig komite for teknologiutdannning svarte vi på høringer fra sentralleddet nettopp fordi vi synes det var viktig.

Som person er jeg strukturert, flink til å holde tidsfrister og det er viktig for meg at samtlige komiteens medlemmer å føle eierskap til komiteens arbeid.