Du er her: Student.no > William Berin Skoglund

William Berin Skoglund

Læringsmiljøpolitisk komite – Medlem

Studiested: NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post: william.b.skoglund@ntnu.no
Telefon: 46644530

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære landsmøte,

Min motivasjon for å stille som medlem av læringsmiljøpolitisk komité er hvordan et godt læringsmiljø påvirker vår studiehverdag og vår psykososial helse.

Læringsmiljøet er noe som skal være inkluderende og favne mangfoldet blant studentene uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion eller funksjonsevne. Dette er ikke alltid en enkel oppgave. Et godt læringsmiljø skal bidra til positiv læring og utvikling både faglig og sosialt,

Tidligere har jeg fått muligheten å engasjere meg innen studentdemokratiet, der har jeg møtt utfordringer som oss studenter opplever innen læringsmiljø. Studiestedene våre skal være et attraktivt sted for å opprettholde oss, da må oss studenter være veldig tydelig med hva som gjør studiestedene våre attraktive.

Læringsmiljø er uten tvil mye mer enn kun våre studiesteder, det omhandler våre digitale læringsarenaer og universell utforming.

Ønsker dere på landsmøtet et riktig godt valg!