Du er her: Student.no > Vilde Henningsgård

Vilde Henningsgård

Arbeidsutvalget – Nestleder

Studiested: OsloMet – Storbyuniversitetet

E-post: vildehs@oslomet.no
Telefon: 95168123

Motivasjon for å stille til dette vervet

En nestleder er for meg en fleksibel rolle der man utover å være leders stedfortreder skal være en lagkamerat som spiller andre gode. Det som trekker meg mot nestledervervet, utover muligheten til å fronte studentstemmen, er det organisatoriske arbeidet, som jeg har trivdes svært godt med lokalt. Jeg trives også godt med å kunne litt om alt, framfor å ha spisskompetanse på ett område. Jeg opplever meg selv som trygg og komfortabel med å stå i front og skyr ikke debatt. Å spille andre gode gjelder ikke kun innad i AU, men utover til medlemmene. Dette stiller krav til hvilke organisatoriske ferdigheter og egenskaper man må kunne stille opp med. Nestledervervet lokalt på OsloMet har passet meg godt og jeg er trygg på at jeg kan gjøre en god jobb som nestleder nasjonalt. Jeg har nå et snaut år med organisatorisk arbeid bak meg, der oppfølgingen av det lokale studentdemokratiet har gitt meg god innsikt i hvor viktig videreføringen av gode systemer for samarbeid er, og hvordan man kan arbeide for å bygge organisasjonen videre.

Jeg har også fått erfare hvordan det er å jobbe tett i et team og hvor viktig mellommenneskelige egenskaper er. I en enhet der man er avhengig av hverandre må man være ydmyk ovenfor egne begrensninger, tørre å både gi og få konstruktive tilbakemeldinger, og ikke minst gi mer enn man tar. Man skal aldri la sitt eget ego gå foran fellesinnsatsen. I stressende situasjoner gjelder det å ha øya på ballen og ikke la seg henge opp i bagateller.

Jeg er stolt av studentbevegelsen og jeg har fått igjen mye personlig, siden jeg først engasjerte meg i 2016. Møtet med studentpolitikken har ført meg inn på en vei jeg ønsker å fortsette på i lang tid framover og det føles naturlig å nå tilby mitt engasjement til NSO. Jeg ønsker både å være med på å drive organisasjonen videre og til å bidra til det langsiktige arbeidet for studentpolitikken. Jeg er særlig motivert til å jobbe for bedre oppfølging og samarbeid med medlemmene, spesielt rettet mot det politiske arbeidet for studenthelsen. Jeg er god på å jobbe med detaljer i langsiktig arbeid, noe jeg ser på som en fordel i studentpolitikken. De årlige utskiftningene i studentledervervene krever fokus på langsiktighet og at det legges et solid fundament for politiske gjennomslag over tid. For meg er det da viktig å bidra til at medlemmene i NSO samarbeider, utveksler ideer og politikk, og får verktøyene til å både utvikle og gjennomføre god politikk for sine studenter lokalt. Jeg er en stor tilhenger av aktiv involvering for å bidra til at andre klarer å utnytte seg av tilgjengelige ressurser. Jeg ser mange muligheter til at disse ferdighetene kan brukes i året som kommer, spesielt i arbeidet med medvirkning i organisasjonen.

Jeg ønsker at NSO skal være en organisasjon som medlemmene får mye tilbake for å være en del av. Jeg er veldig spent på rapporten om medvirkning som kommer i løpet av året og tror denne vil skape et godt grunnlag for å styrke organisasjonen og medlemmene. Jeg er i tillegg svært interessert i forslaget i handlingsplanen for arbeidet med utvidelse av avspark. Jeg er forberedt på et intenst år med en bratt læringskurve, mye arbeid og sene kvelder, der det vil oppstå mange krevende situasjoner. Dette ser jeg på som spennende utfordringer og jeg gleder meg over tanken på å kunne få jobbe med studentpolitikk på nasjonalt nivå.