Du er her: Student.no > Vilde Henningsgård

Vilde Henningsgård

Velferds- og likestillingspolitisk komite – Medlem

Studiested: OsloMet – Storbyuniversitetet

E-post: vildehs@oslomet.no
Telefon: 95168123

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære landsmøte, jeg ønsker fortsatt å tilby mitt engasjement for å videreutvikle NSO sin politikk! Velferd og likestilling har en stor påvirkning på studenters gjennomføringsgrad, trivsel i studietiden og kompetansen som føres ut i samfunnet. Studentvelferden handler også om å ivareta mennesker med ulike forutsetninger og utfordringer i høyere utdanning. Vi vet alle nå at for mange studenter sliter med ensomhet og psykiske symptomplager, men vi vet også at studentene som engasjerer seg i frivillighet, kultur og andre studentdrevne aktiviteter er mindre ensomme og har en bedre studietid. Dette er konkrete områder vi kan løfte for å få gjøre noe med studenthelsa. spesielt med tanke på forebygging av flere av problemene som ble belyst i SHoT. Det må likevel både levekårsundersøkelse og studenthelsemelding på plass før vi virkelig kan ta tak i årsakene til at både studenthelse og -velferden ikke er der den burde være. I handlingsplanen for 2019/2020 skal NSO nå arbeide aktivt for bedre inkludering av medlemmer og mer effektiv bruk av de politiske komiteene. Dette skaper store muligheter for at arbeidet til VLPK vil bidra til at SHOT-resultatene aktivt jobbes for hos medlemslagene. Jeg håper det dere har fått sett av meg på LM har skapt tillit til at jeg kan gjøre en god jobb i organisasjonen. Fortsatt godt valg!