Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i Universitets- og høgskolerådet > Marius Frans Linus Hillestad

Marius Frans Linus Hillestad

Marius Frans Linus Hillestad

UHR-Humaniora

Studiested: UiO – Universitetet i Oslo

Studium:
Norrønt og keltisk (2012 – 2013) Engelsk litteratur og områdekunnskap (2013 – 2017) Medievitenskap (2017 – dd)

E-post: mariusflhillestad@gmail.com
Telefon: 40041627

Kandidatpresentasjon:

Etter å ha sittet i UHR-Humanioras arbeidsutvalg det siste året er jeg veldig motivert for å fortsette enten i AU eller som vanlig medlem av enheten. På det strategiske enhetsmøtet nå i løpet av våren skal vi vedta handlingsplanen for de kommende årene, og jeg kunne tenke meg å være med på å arbeide videre med denne. Det siste året har jeg vært tillitsvalgt på heltid, men fra høsten vil jeg gå tilbake til å være heltidsstudent og medlem av studentutvalget ved Humanistisk fakultet ved UiO. Å være tillitsvalgt for humaniorastudentene både lokalt og nasjonalt mener jeg vil være en positiv kombinasjon for å fremme studentperspektivet i enda større grad i den fagstrategiske enheten, og for arbeidet og videreutviklingen av NSOs fagråd og dets tilknytning til resten av organisasjonen det kommende året.