Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i Universitets- og høgskolerådet > Åste Solheim Hagerup

Åste Solheim Hagerup

Åste Solheim Hagerup

UHR-Samfunnsfag

Studiested: NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Studium:
Nåværende: bachelorgrad i statsvitenskap ved NTNU Tidligere: bachelorgrad i sosialantropologi ved NTNU og årsstudium i religion og samfunnsvitenskap ved UiO

E-post: aaste.solheim.hagerup@gmail.com
Telefon: 99368646

Kandidatpresentasjon:

Jeg stiller til fagstrategisk enhet for samfunnsfag fordi jeg mener det er helt essensielt at studenter bidrar til utformingen av sitt eget utdanningstilbud. Hvi vi skal kreve et utdanningstilbud med høy standard må vi tydelig kommunisere hvilke behov vi har. Her ønsker jeg å være en aktiv bidragsyter med en tydelig stemme. Samfunnsvitenskapelige utdanninger spiller en sentral rolle i samfunnsutviklingen gjennom å kaste lys på etablerte sannheter og å skape økt forståelse og aksept i møte med andre kulturer. Jeg ønsker å være en del av å utvikle gode samfunnsvitenskapelige utdanninger som skaper et mer inkluderende samfunn. Jeg anser det som en sentral del av den norske utdanningstilbudet at uansett hvor du studerer i Norge skal du få et likeverdig tilbud. At en utdanning på en institusjon vurderes bedre eller mer attraktiv enn samme utdanning ved en annen institusjon er noe universitets- og høyskolesektoren aktivt bør jobbe mot. Dette bør gjøres til fordel for utdanninger med likeverdige tilbud som uteksaminerer like kompetente og attraktive kandidater til arbeidslivet. De studentene som har valgt å studere i Norge, uavhengig om de er fra Norge eller er her på innveksling, må få tilbudet om gode samfunnsvitenskapelige utdanninger av høy kvalitet. Som student med lang fartstid og en som har studert på flere studieprogram har jeg forholdt meg til utdanninger med varierende standard. Jeg er motivert, har stor arbeidskapasitet og har et reelt engasjement for gode samfunnsvitenskapelige utdanninger med høy kvalitet. I løpet av tiden min som student har jeg vært tillitsvalg på flere nivå. Dette har ført til at jeg har opparbeidet meg god erfaring med å representere studenter, uavhengig av om det er 10 stk eller 42 000. For meg vil det alltid være nødvendig å reflektere over det faktum at mine meninger umulig kan representere meningsmangfoldet i en så stor studentmasse. Derfor er det viktig å bruke tid og energi på å sette seg inn i behovet til studentene men også være trygg på at mine erfaringer, min kompetanse og mitt engasjement er tilstrekkelig til å gjøre gode og reflektere beslutninger. Av relevant erfaring sitter jeg nå på heltid som læringsmiljøpolitisk ansvarlig i arbeidsutvalget til Studenttinget NTNU. I sammenheng med dette sitter jeg også som leder av Læringsmiljøutvalget. Tidligere har jeg vært Fakultetstillittsvalg på Fakultet for samfunns og utdanningsvitenskap og Instituttillitsvalgt på Institutt for sosialantropologi. Jeg ønsker med dette tilliten til å aktivt arbeide for et utdanningstilbud med høy kvalitet, som kommer studentene i møte på sine krav og behov og som utdanner kvalifiserte og reflekterte mennesker.