Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i Universitets- og høgskolerådet

Verv i Universitets- og høgskolerådet

Som representant i Universitets- og høgskolerådet (UHR) er du med å forme utdanningen din på nasjonalt nivå. Alle studenter kan stille til disse utvalgene.

Arbeidsutvalget i NSO supplerer fortløpende til ledige plasser.

Hopp direkte til:

Om Universitets- og høgskolerådet

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er samarbeidsorganet til universiteter og høyskoler i Norge. UHR sitt arbeid har stor betydning for institusjonenes faglige samarbeid og utviklingen av felles nasjonal utdannings- og forskningspolitikk. UHR er en felles stemme for institusjonene overfor blant annet regjeringen, Kunnskapsdepartementet (KD) og Stortinget.

UHR har mange ulike utvalg som jobber med både overordnede fagstrategiske problemstillinger og fagspesifikke spørsmål.

NSO oppnevner studentrepresentanter til alle disse utvalgene.

Oppgavene som studentrepresentant i Universitets- og høgskolerådet

Som studentrepresentant i et utvalg i UHR deltar du gjennom samlinger og skriftlige innspill. På disse samlingen kommer det representanter fra utdanningsinstitusjonene som tilbyr det aktuelle faget. Du får mulighet til å komme med dine innspill og bidrag til de sakene som utvalget jobber med.

Det varierer hvor mye aktivitet det er i de ulike utvalgene. De fleste utvalgene møtes typisk én til fire ganger i løpet av et studieår.

Studentrepresentantene velges for ett år, fra 1. juli til 30. juni.

Fagstrategiske enheter

De fagstrategiske enhetene favner flere ulike fag innenfor et større fagfelt. De fleste medlemmene representerer et fagmiljø ved sin egen utdanningsinstitusjon. På denne måten er enhetene en møteplass for fagmiljøene, hvor felles problemstillinger løftes på et nasjonalt nivå. Enhetene gir også anbefalinger til UHR og utdanningsinstitusjonene.

Som representant i en fagstrategisk enhet er man med å påvirke fagfeltet sitt på nasjonalt nivå, og på tvers av utdanningsinstitusjonene.

Sentralstyret i NSO oppnevner tre studenter til hver av disse enhetene på sitt siste møte før sommeren.

Hver fagstrategiske enhet har også et arbeidsutvalg, hvor én av de tre studentrepresentantene er med på å forberede og behandle saker mellom møtene. Enhetene er organisert i henhold til UHR sine retningslinjer.

Studentrepresentantene i de fagstrategiske enhetene utgjør tilsammen NSO sitt fagråd, som får sitt mandat fra sentralstyret.

Fristen for å stille var opprinnelig 1. juni 2018. Arbeidsutvalget supplerer fortløpende til ledige plasser, og du kan når som helst stille til ledige plasser jf. listen under.

Du stiller til en fagstrategisk enhet ved å fylle ut et elektronisk skjema:

Fagstrategisk enhet Ledig 2018/2019
UHR-Helse og sosial 0
UHR-Humaniora 2
UHR-Kunst, design og arkitektur 1
UHR-Lærerutdanning 0
UHR-MNT (matematikk, naturvitenskap og teknologi) 0
UHR-Samfunnsfag 0
UHR-Samisk 3
UHR-Økonomi og administrasjon 1

Her finner du mer informasjon om NSO sitt fagråd:

Fagorganer i UHR

Fra 1. januar 2018 har UHR en ny organisering som innebærer at de tidligere profesjonsrådene og nasjonale fagrådene blir erstattet av fagorganer. Fagorganene dekker spesifikke utdanninger innenfor de ulike fagfeltene. Det er de fagstrategiske enhetene selv som bestemmer om det skal opprettes et fagorgan for en bestemt utdanning innenfor enhetens fagfelt.

Arbeidsutvalget i NSO oppnevner studentrepresentantene alle fagorganene. NSO har rett til én studentrepresentant til hvert fagorgan i UHR.

Fagorganer tilknyttet UHR-Helse og sosial

Fagorgan Ledig 2018/2019
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen audiologi og optometri 1
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen barnevern 1
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen bioingeniørfag 1
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen ergoterapi og ortopediingeniørfag 1
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen ernæring 1
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen farmasi 1
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen fysioterapi 1
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen medisin 1
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen odontologiske fag 1
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen psykologi 1
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen radiografi 1
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen sosialt arbeid og velferdsfag 1
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen sykepleie 1
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen vernepleie 1

Du stiller til et fagorgan tilknyttet UHR-Helse- og sosial ved å fylle ut et elektronisk skjema:

Øvrige fagorganer i UHR

Per 1. juli 2018 er ikke opprettet andre fagorganer enn dem som er tilknyttet UHR-Helse og sosial.

Fagorganer tilknyttet de øvrige fagstrategiske enhetene kommer imidlertid til å bli opprettet i løpet av 2018.