Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i Universitets- og høgskolerådet

Verv i Universitets- og høgskolerådet

Som representant i Universitets- og høgskolerådet (UHR) er du med å forme utdanningen din på nasjonalt nivå. Alle studenter kan stille til disse utvalgene.

Arbeidsutvalget i NSO supplerer fortløpende til ledige plasser.

Hopp direkte til:

Om Universitets- og høgskolerådet

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er samarbeidsorganet til universiteter og høyskoler i Norge. UHR sitt arbeid har stor betydning for institusjonenes faglige samarbeid og utviklingen av felles nasjonal utdannings- og forskningspolitikk. UHR er en felles stemme for institusjonene overfor blant annet regjeringen, Kunnskapsdepartementet (KD) og Stortinget.

UHR har mange ulike utvalg som jobber med både overordnede fagstrategiske problemstillinger og fagspesifikke spørsmål.

NSO oppnevner studentrepresentanter til alle disse utvalgene.

Oppgavene som studentrepresentant i Universitets- og høgskolerådet

Som studentrepresentant i et utvalg i UHR deltar du gjennom samlinger og skriftlige innspill. På disse samlingen kommer det representanter fra utdanningsinstitusjonene som tilbyr det aktuelle faget. Du får mulighet til å komme med dine innspill og bidrag til de sakene som utvalget jobber med.

Det varierer hvor mye aktivitet det er i de ulike utvalgene. De fleste utvalgene møtes typisk én til fire ganger i løpet av et studieår.

Studentrepresentantene velges for ett år, fra 1. juli til 30. juni.

Fagstrategiske enheter

De fagstrategiske enhetene favner flere ulike fag innenfor et større fagfelt. De fleste medlemmene representerer et fagmiljø ved sin egen utdanningsinstitusjon. På denne måten er enhetene en møteplass for fagmiljøene, hvor felles problemstillinger løftes på et nasjonalt nivå. Enhetene gir også anbefalinger til UHR og utdanningsinstitusjonene.

Som representant i en fagstrategisk enhet er man med å påvirke fagfeltet sitt på nasjonalt nivå, og på tvers av utdanningsinstitusjonene.

Sentralstyret i NSO oppnevner tre studenter til hver av disse enhetene på sitt siste møte før sommeren.

Hver fagstrategiske enhet har også et arbeidsutvalg, hvor én av de tre studentrepresentantene er med på å forberede og behandle saker mellom møtene. Enhetene er organisert i henhold til UHR sine retningslinjer.

Studentrepresentantene i de fagstrategiske enhetene utgjør tilsammen NSO sitt fagråd, som får sitt mandat fra sentralstyret.

Du stiller til en fagstrategisk enhet ved å fylle ut et elektronisk skjema:

Fagstrategisk enhet Ledig 2018/2019
UHR-Helse og sosial 3
UHR-Humaniora 3
UHR-Kunst, design og arkitektur 3
UHR-Lærerutdanning 3
UHR-MNT (matematikk, naturvitenskap og teknologi) 3
UHR-Samfunnsfag 3
UHR-Samisk 3
UHR-Økonomi og administrasjon 3

Her finner du mer informasjon om NSO sitt fagråd:

Se også de fagspesifikke nasjonale fagrådene  og profesjonsrådene tilknyttet helse- og sosialfag.

Profesjonsråd tilknyttet helse- og sosialfag

Oppdatering: Per 1. januar 2018 har UHR en ny organisering som innebærer at de tidligere profesjonsrådene tilknyttet helse og sosialfag blir erstattet av nye nasjonale fagorganer i løpet av 2018.

Profesjonsrådene tilknyttet helse- og sosialfag dekker hver sin spesifikke profesjonsutdanning.

Arbeidsutvalget i NSO oppnevner studentrepresentantene til profesjonsrådene.

Plasser som ikke er fylt suppleres fortløpende.

Generell informasjon om profesjonsrådene tilknyttet helse- og sosialfag

Profesjonsråd tilknyttet helse- og sosialfag Ledig 2017/2018
Profesjonsråd for audiologi og optometri 2
Profesjonsråd for barnevern 1
Profesjonsråd for bioingeniørfag 2
Profesjonsråd for ergoterapi og ortopediingeniørfag (én student fra ergoterapi og én student fra ortopediingeniørfag) 0
Profesjonsråd for ernæring 0
Profesjonsråd for farmasi 0
Profesjonsråd for fysioterapi 1
Profesjonsråd for medisin 1
Profesjonsråd for odontologiske fag 2
Profesjonsråd for psykologi 1
Profesjonsråd for radiografi 0
Profesjonsråd for sosialt arbeid og velferdsfag 2
Profesjonsråd for sykepleie 0
Profesjonsråd for vernepleie 1

Andre nasjonale profesjonsråd

Oppdatering: Per 1. januar 2018 har UHR en ny organisering som innebærer at de tidligere profesjonsrådene blir erstattet av nye nasjonale fagorganer i løpet av 2018.

Arbeidsutvalget i NSO oppnevner studentrepresentantene til de nasjonale profesjonsrådene.

Plasser som ikke er fylt suppleres fortløpende.

Profesjonsråd Ledig 2017/2018
Nasjonalt profesjonsråd for arkitektur- og landskapsarkitekturutdanning 0
Nasjonalt profesjonsråd for designutdanning 1
Nasjonalt profesjonsråd for utøvende musikkutdanning 1

Nasjonale fagråd

Oppdatering: Per 1. januar 2018 har UHR en ny organisering som innebærer at de tidligere nasjonale fagrådene blir erstattet av nye nasjonale fagorganer i løpet av 2018.

De nasjonale fagrådene i UHR er fagspesifikke utvalg tilknyttet humanistiske, juridiske, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fag.

Arbeidsutvalget i NSO oppnevner studentrepresentantene til de nasjonale fagrådene.

Plasser som ikke er fylt suppleres fortløpende.

Generell informasjon om de nasjonale fagrådene

Nasjonalt fagråd Ledig 2017/2018
Allmenn litteraturvitenskap 2
Arkeologi 2
Asiatiske og afrikanske fag 2
Biofag 0
Dans 2
Drama- og teaterfag 2
Engelsk 2
Filosofi og idehistorie 2
Geofag 2
Geografi 2
Gresk og latin 2
Historie 0
Idrett 1
IKT 2
Informasjonsvitenskap 2
Kjemi 1
Kjønnsforskning 2
Kristendomskunnskap og religionsvitenskap 2
Kulturvitenskap og kulturhistorie 1
Kunsthistorie 2
Lingvistiske fag 2
Mediestudier 0
Musikk 2
Nordisk språk og litteratur 2
Norsk som andrespråk 2
Romanske språk og litteratur 2
Samfunnsøkonomi 2
Samisk og finsk 2
Slavisk-baltiske språk og litteratur 2
Sosialantropologi 2
Sosiologi 2
Statsvitenskap 2
Tegnspråk og tolkning 1
Tysk 1
Utdanningsvitenskap 2
Utviklingsstudier 2
Vitenskap og teknologistudier 2
Norsk fysikkråd 2
Norsk matematikkråd 1