Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i NSO > Vedtektskomiteen

Vedtektskomiteen

VedtekteskomiteenJobb med NSO sitt øverste styringsdokument.

Frist for å stille for å bli vurdert av valgkomiteen: 12. oktober, med endelig frist 24. oktober 2018.

Hvert år velger sentralstyret til NSO en vedtektskomite som består av tre personer. Alle som studerer ved en institusjon hvor studentdemokratiet er medlem av NSO, er valgbare til vedtektskomiteen.*

Valgkomiteen vurderer alle innkomne kandidater til vedtektskomiteen, og lager en innstilling (anbefaling) til sentralstyret om hvem de bør velge. Kandidatene blir intervjuet via Skype.

Valget finner sted på sentralstyret sitt møte 26. oktober 2018 i Sandvika. Du kan stille til valg uten å selv være til stede på dette møtet.

Om vedtektene

Vedtektene er det øverste styringsdokumentet til NSO. Her reguleres alt fra formålet med NSO til måten organisasjonen er bygd opp, og hvem som tar hvilke beslutninger.

Arbeidet i vedtektskomiteen

Alle med forslagsrett på landsmøtet, samt ledere fra medlemmene, har mulighet til å levere forslag til vedtektsendringer. Vedtektskomiteen mottar fortløpende alle endringsforslagene elektronisk.

Etter at fristen for å levere endringsforslag går ut den 31. januar 2019, møtes komiteen (vanligvis en helg) for å diskutere forslagene og ta stilling til hvilke endringer landsmøtet bør vedta eller ikke.

Vedtektskomiteen skriver sine vurderinger og innstilling til hvert enkelt endringsforslag. Innstillingen og vurderingene fra vedtektskomiteen sendes ut sammen med sakspapirene til landsmøtet. Her kan du se et eksempel fra årets landsmøte på hvordan en slik innstilling kan se ut.

På selve landsmøtet, 4.-7. april 2019, får vedtektskomiteen mulighet til å presentere og debattere innstillingen sin. Etter debatten voterer landsmøtet over hvert enkelt endringsforslag. Under voteringen er det gjeldende vedtekter som legges til grunn. En endring vedtas hvis minst 2/3 av landsmøtet stemmer for endringen.

NSO dekker utgifter til reise og opphold i forbindelse med arbeidet i vedtektskomiteen.

*Noen unntak gjelder dersom du samtidig har andre verv i NSO, jf. vedtektenes§ 13.1.

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: