Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i NSO > Komite for gjennomgang av NSOs politikk om private institusjoner

Komite for gjennomgang av NSOs politikk om private institusjoner

NSO logoVær med på å gjennomgå NSOs politikk om private institusjoner!

I NSOs handlingsplan for 2018/2019 står det: «NSO skal sette ned en komité som skal utrede NSOs politikk om private institusjoner». I dette ligger det at utvalget skal gjennomgå NSOs politikk og se om politikken har konsekvenser for studenter ved private institusjoner. Utvalget skal også vurdere hvorvidt dagens NSO-politikk hensyntar private institusjoners egenart.

Vi begynner nå arbeidet med å finne kandidater til dette utvalget. Utvalget skal bestå av inntil fire personer, hvor det i utvalget skal være representert noen som har bakgrunn fra studentpolitisk bakgrunn fra offentlige og private institusjoner.

Det er forventet at utvalget produserer en rapport. Rapporten skal avleveres NSOs sentralstyremøte 6. den 1.-2. juni 2019.

Komiteens mandat:

• Komitéen skal utrede konsekvenser av NSOs politikk for studenter ved private institusjoner.
• Komitéen skal utrede om dagens politikk i NSO er dekkende for private institusjoners egenart.
• Komiteen skal avlegge en rapport med anbefalinger til hvordan den kan følges opp i organisasjonen.
• Komitéen kan innhente innspill og kunnskap fra relevante ledd i organisasjonen, der de mener det er nødvendig. Dette må avklares med NSOs arbeidsutvalg.
• Komitéen nedsettes av arbeidsutvalget. Inntil fire personer skal sitte i komiteen. Komiteen skal ha personer med bakgrunn fra studentpolitisk arbeid ved både private og offentlige institusjoner.
• Komitéen skal levere en utredning til NSOs sentralstyre til SST6, våren 2019.

Frist for å stille: torsdag 12. fenruar 2019

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: