Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i NSO > Still til kontrollkomiteen i NSO

Still til kontrollkomiteen i NSO

KontrollkomiteenKontrollkomiteens (KK) hovedoppgave er å sikre at organisasjonen drives etter gjeldende styringsdokumenter, inkludert vedtekter og prinsipprogram.

Frist for å stille: 30. november

Komiteen har møteplikt på landsmøtet og er til stede på sentralstyrets møter. Kontrollkomiteens oppgaver er regulert i vedtektenes kapittel 9.

Et medlem av komiteen har dessverre måttet trekke seg. Derfor skal sentralstyret supplere et nytt medlem til komiteen for den resterende perioden, som varer ut juni 2019.

Kontrollkomiteen består av fire personer. For at det skal være overlapp mellom periodene velger landsmøtet hvert år to medlemmer til komiteen. Kontrollkomiteens medlemmer sitter ordinært to perioder.

Suppleringsvalget finner sted på sentralstyrets møte 8.-9. desember. Du kan stille til valg uten å være til stede på dette møtet.

Alle som studenter ved en institusjon hvor studentdemokratiet er medlem av NSO, er valgbare.*

Det avholdes ordinært valg av to medlemmer til kontrollkomiteen på NSOs landsmøte i 2019, for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2021.

Valgkomiteen innstiller på medlemmer til kontrollkomiteen. Det blir avholdt intervju på om lag 15 minutter over Skype på kveldstid søndag 2. desember.

*Noen unntak gjelder dersom du samtidig har andre verv i NSO, jf. vedtektenes § 13.1.

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: