Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Reoppnevning eller erstatning av representanter i programgruppene i fase 1 (RETHOS)

Reoppnevning eller erstatning av representanter i programgruppene i fase 1 (RETHOS)

Reoppnevning eller erstatning av studentrepresentanter i RETHOS

Det er snart to år siden utviklingsarbeidet i RETHOS startet. Studentene i fase 1 skal i tråd med mandatet være oppnevnt i to år og kan reoppnevnes for to nye år. Hvis studentene ikke reoppnevnes, må studenten erstattes av en ny kandidat.

Førstkommende frist for å stille: 3. juli

Kunnskapsdepartementet ber derfor Norsk studentorganisasjon (NSO) om å reoppnevne kandidater eller foreslå to nye kandidater til følgende utdanninger:

  • Radiografi
  • Klinisk ernæringsfysiologi

Varig organisering av RETHOS
Utviklingen av retningslinjer for utdanningene i fase 1 er ferdigstilt og publisert på lovdata. Programgruppen vil i tiden fremover være del av et varig system og vil måtte vurdere justeringer av retningslinjene i tråd med brukernes- og tjenestenes behov. Vervet er dermed mindre arbeidskrevende i den kommende toårs-perioden. Det vil være viktig at studentene fortsatt er representert i den varige organiseringen av RETHOS.

Arbeidet er honorert. Grunnet krav til kjønnsbalanse er NSO blitt bedt om å oppnevne mannlige kandidater.

Mer om RETHOS-prosjektet finnes her.

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: