Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Representant i programgruppen for klinisk ernæringsfysiologi (RETHOS)

Representant i programgruppen for klinisk ernæringsfysiologi (RETHOS)

Ta del i utformingen av utdanningen innen klinisk ernæringsfysiologi!

Frist for å stille: 14. mai

Studentrepresentanten i programgruppen for klinisk ernæringsfysiologi jobber sammen med representanter fra akademia og helse- og velferdstjenestene for å utvikle nye nasjonale retningslinjer for klinisk ernæringsfysiologiutdanningen.

Departementet har gjennom Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd – Samspill i praksis og i Meld. St. 16 (2016 – 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning varslet at de vil erstatte nåværende rammeplaner med en felles forskrift for alle de helse- og sosialfaglige grunnutdanningene med retningslinjer.

Som studentrepresentant skal du sikre at studentperspektivet blir ivaretatt i diskusjonene programgruppen har.

Arbeidet er honorert.

Mer om RETHOS-prosjektet finnes her.

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: