Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Representant i programgruppen for helsesykepleierutdanningen RETHOS

Representant i programgruppen for helsesykepleierutdanningen RETHOS

Ta del i utformingen av helsesykepleierutdanningen!Logo Kunnskapsdepartementet - KD

Frist for å stille: 3. september

Studentrepresentanten i programgruppen for helsesykepleierutdanningen jobber sammen med representanter fra akademia og helse- og velferdstjenestene for å utvikle nye nasjonale retningslinjer for helsesykepleierutdanningen.

Departementet har gjennom Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd – Samspill i praksis og i Meld. St. 16 (2016 – 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning varslet at de vil erstatte nåværende rammeplaner med en felles forskrift for alle de helse- og sosialfaglige grunnutdanningene med retningslinjer.

Arbeidet er organisert lit som i fase 1 og 2, mesteparten av arbeidet vil skje høsten 2019 og våren 2020.

Som studentrepresentant skal du sikre at studentperspektivet blir ivaretatt i diskusjonene programgruppen har.

Arbeidet er honorert. Grunnet krav til kjønnsbalanse er NSO bli bedt om å oppnevne mannlige studenter.

Mer om RETHOS-prosjektet finnes her.

Mer om menn og helsesykepleierutdanningen kan det leses om her

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: