Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Honorert verv som studentsakkyndig til akkreditering av nye studietilbud høsten 2019 – Frist snarest

Honorert verv som studentsakkyndig til akkreditering av nye studietilbud høsten 2019 – Frist snarest

NOKUT akkrediteringHjelp NOKUT å vurdere søknader om godkjenning av nye studietilbud.

Frist for å stille: Snarest

NSO er bedt om å foreslå studentsakkyndige til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) sine akkrediteringsprosesser høsten 2019.

Som sakkyndig skal du delta i arbeidet med å vurdere om kravene til akkreditering av studier på bachelor- og masternivå er oppfylt. Å få akkreditering betyr at et bestemt studietilbud er i tråd med studietilsynsforskriften og godkjent av NOKUT.

Alle studenter som går bachelor eller master, og har interesse for utdanningskvalitet, kan søke om å bli sakkyndig. Det er ønskelig at kandidatene har erfaring/kunnskap om de aktuelle studieretningene.

NOKUT trenger studenter til hver komite per studieprogram i listen under:

  • Master i strategisk kommunikasjon – Høyskolen Kristiania
  • Master of Science in Information Systems – Høyskolen Kristiania
  • Master i avansert klinisk allmennsykepleie – Lovisenberg Diakonale Høgskole
  • Master i skriftkulturar – Høyskolen i Volda
  • Master i barne- og ungdomslitt. – Barnebokinstituttet

Om arbeidet som studentsakkyndig

Du arbeider i en gruppe med andre sakkyndige fagpersoner og vurderer om søknadene oppfyller kravene om akkreditering. På bakgrunn av dette utarbeides det en rapport i samarbeid med den sakkyndige komiteen.

Det arrangeres skrivemøter i NOKUTs lokaler (Lysaker) i løpet av november. Endelig dato for skrivemøtene avtales direkte med den sakkyndige komiteen når denne oppnevnes av NOKUT. Det resterende arbeidet gjøres av komiteen selv. NOKUT kan arrangere Skype-møter om nødvendig.

NOKUT betaler studentsakkyndige et honorar på kr 16 000, og i tillegg kr 1300 for deltakelse på skrivemøtet.

Les mer om å være sakkyndig i NOKUT

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema. Vennligst spesifiser i skjemaet hvilke(n) programkomite du ønsker å stille til: