Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Vurderingskomiteen for Dikus utlysning ved Program for studentaktiv læring

Vurderingskomiteen for Dikus utlysning ved Program for studentaktiv læring

Bidra i vurdering av søknader for prosjekter som skal utvikle studentaktive lærings- og vurderingsformer.

Frist for å stille: 9. desember 2018

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) trenger 2 studentrepresentanter til vurderingskomiteen for deres Program for studentaktiv læring der én er hovedrepresentant og den andre vara. Personen som oppnevnes som vara kan bli kontaktet og tildelt et større ansvar enn ved den normale vararollen.

Ved oppnevning vil det tas hensyn til kjønnsbalanse.

Program for studentaktiv læring er en ny finansieringsordning for norske universiteter og høyskoler, hvor 40 millioner kroner er lyst ut. Universiteter og høyskoler kan søke om inntil 5 millioner kroner til 3-årige prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer. Utlysningen er åpen for alle fagområder og retter seg mot utviklingsprosjekter som omfatter hele studieprogrammer eller større emnegrupper.

Komitémedlemmene skal vurdere søknader på en skala fra 1 (dårlig) til 7 (fremragende), og gi skriftlige tilbakemeldinger til søkere. Diku vil gi komitémedlemmene opplæring i dette arbeidet. Hvor mange søknader det enkelte komitémedlem vil måtte vurdere er avhengig av hvor mange søknader som mottas. Det må påberegnes at hvert komitémedlem vil måtte vurdere 10-20 søknader.

Oversikt over frister og forventet tidsbruk for vurderingsarbeidet:

  • Søknadene er tilgjengelige fra 14. desember 2018
  • Evalueringen skal fullføres innen 29. mars 2019

Forventet tidsbruk:

  • 3 timer for å gjøre deg kjent med programdokumentene
  • 2 timer for å delta på webinar for opplæring (23.januar 2019)
  • 3 timer per evaluerte søknad
  • 12 timer for å delta i innstillingsmøte (2 dagers møte 27.-28. mars 2019)

Datoene for webinar og innstillingsmøte er tentative og kan tilpasses i samråd med medlemmene i vurderingskomiteen.

Vervet er honorert.

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: