Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Studentrepresentant i programutvalget for norgeskunnskap i utlandet

Studentrepresentant i programutvalget for norgeskunnskap i utlandet

På vegne av Kunnskapsdepartementet (KD) administrerer Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) Ordningen for Norgeskunnskap i utlandet.

Formålet med Norgeskunnskapsordningen er å bidra til formidling av og utdanning i norsk språk, litteratur og kultur ved høyere læresteder i utlandet. Videre er målsettingen å bidra til internasjonalisering av norsk høyere utdanning gjennom å tiltrekke utenlandske studenter i norsk språk, litteratur og kultur til studie- og forskningsopphold i Norge.

Ordningen består av tre hovedtiltak:

  • Utenlandslektorordningen: finansiell støtte til lektorer i norsk språk og litteratur ved utvalgte læresteder i utlandet
  • Mobilitetsstipend for norsk språk og litteratur: Stipend til kortere forskningsopphold i Norge for master- og ph.d.-studenter i norsk språk og litteratur i utlandet
  • Institusjonsstøtte: læresteder i utlandet og i Norge kan søke om finansiell støtte til undervisningsmateriell og ulike aktiviteter som fremmer norskkompetansen blant studenter og lærere

Programutvalget skal vurdere søknader til lektorer i norsk språk og litteratur i utlandet, og søknader fra lærestedene om utenlandslektorater. Samt å bidra til den strategiske utviklingen av norgeskunnskapsordningen.

Diku søker et fast medlem og èn vara til å sitte i utvalget. Det er et absolutt krav for søkere at man har kompetanse innenfor nordistikk / nordisk.

Frist for å søke er 12. mai

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: