Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Landsrådet for Heimevernet

Landsrådet for Heimevernet

Landsrådet for HeimevernetVær studentenes stemme i Landsrådet for Heimevernet.

Frist for å stille: 19. september 2017

Forsvarslovens § 1 sier at «Landsrådet for Heimevernet, distriktsrådene, områdeutvalgene og heimevernsnemndene skal sikre Heimevernets samarbeid med sivilbefolkningen.»

NSO skal foreslå to representanter, hvorav Forsvarsdepartementet oppnevner et medlem og en vara. Valg og oppnevning av medlemmer og varamedlemmer skal følge kravene i likestillingslovens § 13, kjønnsbalanse i offentlige utvalg.

Om Heimevernet

Heimevernet ble etablert i 1946 basert på det militære motstandsarbeidet under krigen (MILORG). Både det militære og sivile motstandsarbeidet ble utviklet i stor grad med forankring i de store organisasjonene. Heimevernet utgjør landmakten sammen med Hæren. Sjefen for Heimevernet er delegert lokalt territorielt ansvar og er sjef for Nasjonal territoriell kommando. Heimevernet utgjør drøye 40 000 soldater og er lokalt forankret, rekruttert og oppsatt.

Oppgavene i Landsrådet

For å innfri rådenes oppgave om å sikre samarbeidet mellom Heimevernet og sivilbefolkningen består møtene av orienteringer, føringer, kunnskap og diskusjoner om

  • Status og utvikling i Heimevernet, operativ evne, kommende storøvelser og samarbeid med det sivile samfunn.
  • Orienteringer og føringer fra Forsvarets politiske og militære ledelse.
  • Medlemsorganisasjonene og deres arbeid.
  • Samarbeidende organer innenfor samfunnssikkerhet og beredskap nasjonalt og innenfor respektive distriktsgrenser som Fylkesmannen, kommunene, Politiet, Sivilforsvaret, øvrige deler av Forsvaret osv.
  • I forbindelse med konkrete saker som Heimevernsbudsjettet, større organisatoriske endringer for Heimevernet og lignende kan rådene avgi uttalelser.

Landsrådet består av 13 representanter fra sivile organisasjoner, og én representant fra hvert av de 11 distriktsrådene, i alt 24 medlemmer.

Landsrådet møter normalt to ganger i året, på våren og på høsten. Hvert møte normalt fra lunsj dag én til lunsj dag to, og avholdes noen ganger i Oslo-området og noen ganger ved en militær garnison. Sjefen for Heimevernet og andre fra Heimevernets ledelse deltar fast, i tillegg til rådets medlemmer og rådets faste generalsekretær.

Som medlem er det en fordel å ha interesse for og kunnskap om Forsvaret, Heimevernet, og sikkerhet og beredskap.

Medlemmene mottar en møtegodtgjørelse på ca. kr 1260 per dag, avhengig av reisenes og møtets lengde.

Representantene oppnevnes for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2021.

Nytt Landsråd for Heimevernet konstituerer seg april 2018.

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: