Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Studentrepresentant i Units digitaliseringsstyre

Studentrepresentant i Units digitaliseringsstyre

På vegne av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning har Norsk studentorganisasjon (NSO) blitt bedt om å oppnevne én student til å ta over for nåværende styremedlem i digitaliseringsstyret. Styreperioden er normalt på 2 år, og fra oppnevningen vil det gjenstå ett år i perioden.

Hva er Unit

Unit er et nokså nytt direktorat med ansvaret for å realisere regjeringens digitaliseringsstrategi for universitet- og høyskolesektoren, samt forvalte fellestjenester i sektoren som blant annet Samordna opptak, Vitnemålsportalen, StudentWeb og lignende.

Unit skal blant annet:

  • Iverksette og følge opp strategier og retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet og følge opp initiativer fra universitets- og høyskolesektoren og andre relevante aktører, f.eks. instituttsektoren og helsesektoren.
  • Utføre porteføljestyring for koordinering og oppfølging av nasjonale utviklingsprosjekter og fellestjenester.
  • Utvikle og forvalte en felles IKT-arkitektur for harmonisering og standardisering av prosesser, data og tekniske grensesnitt i universitets- og høyskolesektoren, og bidra til samordning med andre relevante aktører.

Hva er digitaliseringsstyret

Digitaliseringsstyret har som formål å styrke digitaliseringen gjennom nasjonal styring og samordning, og har en styrende rolle knyttet til felles tjenesteutvikling og en rådgivende funksjon overfor Unit sin myndighetsrolle.

Digitaliseringsstyret skal blant annet:

  • Bidra til at sektoren har relevante, forankrede, forpliktende og realistiske digitaliseringsstrategier og mål
  • Bidra til bedre måloppnåelse og raskere gevinstrealisering gjennom raskere utvikling og innføring av nye fellestjenester samt raskere realisering av endringer i eksisterende fellestjenester
  • Bidra til bedre utnyttelse av ressurser og ny teknologi.

Mer om digitaliseringsstyret kan leses her

Din oppgave som studentrepresentant

Som studentrepresentant i slike råd, styrer og utvalg som dette skal man fremme studentenes syn i saker som tas opp. Dette synet er viktig når det er snakk om tema som vil påvirke studentene i større eller mindre grad da man sitter med erfaringer og oppfatninger som ikke alltid de andre rundt bordet innehar.

Digitaliseringsstyret skal avholde 3-5 møter hvert år, og styreperioden varer ordinært i 2 år, men da dette er en reoppnevning vil perioden kun vare til sommeren 2020 (1 år). Periodens første møte vil være 28.-29. august.

Frist for å søke er 11.juni 2019 klokken 23:59

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: