Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Felles klagenemnd

Felles klagenemnd

Frist for å stille: 23. april 2019

Departementet oppnevner hvert annet år medlemmer til felles klagenemnd. Felles klagenemnd behandler klager på enkeltvedtak fattet med hjemmel i universitets- og høyskoleloven §§ 4-7 til 4-10. Dette er saker om annullering av eksamener m.m., bortvisning, og utestenging på grunn av fusk, uskikkethet eller merknader på politiattest. Felles klagenemnd behandler også klager på utdanningsinstitusjonenes avgjørelser om innsyn.

Kunnskapsdepartemenet har bedt NSO nominere 4 personer slik at departementet kan oppnevne 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Departementet ber om at det foreslås 2 av hvert kjønn og at vi vurderer geografisk spredning.

Vervet er 2-årig og det er møte en gang i måneden. Noen møter går over to dager. Det er ønskelig med juridisk kompetanse, men ikke et krav. Det er en fordel om om en har forståelse for lovverket som omfatter studenter.

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: