Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Studentsakkyndig til akkreditering av BA- og MA-programmer våren 2019

Studentsakkyndig til akkreditering av BA- og MA-programmer våren 2019

NOKUT akkrediteringHjelp NOKUT med akkreditering av studieprogrammer!

Frist for å stille: Tirsdag 26. mars 2019

NSO er bedt om å foreslå studentsakkyndige til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) i forbindelse med høstens søknadsrunde om akkreditering av bachelor- og masterutdanninger.

Som studentsakkyndig er du med på å vurdere studieprogrammene det søkes om. Du vil være del av en komité som sammen gjør vurderingene og produserer en sluttrapport med konklusjon om studieprogrammene er tilfredsstillende, eller om det har enkelte eller vesentlige mangler.

Studiene det søkes om er:

  • Bachelor i anvendt psykologi – arbeid med psykisk helse – Bjørknes Høyskole
  • Master i psykologi – anvendt helsepsykologi og forebygging/-kognisjon og teknologi – Bjørknes Høyskole
  • Master i teologi – NLA Høgskolen
  • Profesjonsstudium i teologi (cand. theol.) – NLA Høgskolen
  • Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, masterfag begynneropplæring – NLA Høgskolen
  • Erfaringsbasert master i undervisning og læring, fordjupning norsk, matematikk, samfunnsfag eller engelsk – Høgskolen i Volda
  • Master i anvendt folkehelsearbeid – Høyskolen Kristiania

Det er en fordel om studenten har kjennskap til et eller flere av disse fagområdene. Den sakkyndige studenten kan ikke vurdere et studietilbud ved en institusjon han eller hun er eller har vært student ved.

NOKUT gjør den endelige oppnevningen.

Om arbeidet

Arbeidet innebærer å vurdere om de foreslåtte studiene tilfredstiller kriteriene satt i studietilsynsforskriften.

Tilsynet omfatter gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen som eksisterer på institusjonen, samt rapportskriving på bakgrunn av dette.

NOKUT arrangerer et skrivemøte i NOKUTs lokaler på Lysaker i Oslo. Det resterende arbeidet gjøres av komitémedlemmene selv, og det blir arrangert Skype-møter ved behov. Skrivemøtene blir holdt i april.

Oppdraget blir honorert med 16 000 + 1 300 NOK for deltagelse på skrivemøte, og alle utlegg i forbindelse med reising vil bli dekket av NOKUT.

Oppgi i søknaden hvilken komité du ønsker å sitte i.

Frist for å stille: Tirsdag 26. mars 2019.

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: