Du er her: Student.no > Ledige verv

Ledige verv

Fra NSOs Avspark-konferanse 2015.
Fra NSOs Avspark-konferanse 2015.

Det er mange spennende verv du kan stille til, både i NSOs egne organer, og i eksterne utvalg hvor studentene er representert.

Som student ved en institusjon hvor NSO har et medlemslag, er du valgbar til alle vervene i NSO. De eksterne utvalgene kan samtlige studenter stille til.

Gjennom å stille til et verv får du mulighet til å påvirke beslutninger på nasjonalt nivå.

NSO dekker eventuelle utgifter til reise og opphold i forbindelse med møter/samlinger i utvalget du er oppnevnt til.

Du stiller til et verv å sende inn et elektronisk kandidatskjema. De fleste vervene er ettårig, fra 1. juli til 30. juni.

Her finner du utfyllende informasjon om vervene:

Du kan også sende tips til valgkomiteen om andre du syns bør stille til valg:

Vi kan sende deg en orientering på e-post når vi kunngjør nye verv som du kan stille til. Du kan når som helst melde deg av lista hvis du ikke lenger ønsker å motta orienteringene.

Motta informasjon om ledige verv

* indicates required