Du er her: Student.no > Torkil Seljestokken

Torkil Seljestokken

Velferds- og likestillingspolitisk komite – Medlem

Studiested: NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post: Torkise@stud.ntnu.no
Telefon: 91117397

Motivasjon for å stille til dette vervet

Mitt navn er Torkil Seljestokken. Jeg er 24 år gammel og studerer lærerstudiet ved NTNU. Allerede fra første studiedag har jeg engasjert meg i studentforeningen og mine medstudenter. Dette arbeidet har motivert meg til å jobbe større, må mer gjennomslag, og dermed stille til valg!

Velferdspolitikk handler om å gi studentene de velferdsgodene de har behov for, for å fungere i og mestre hverdagen. Vi må kjempe med nebb og klør for at studentene skal få best mulige rammer for å trives i sine liv, og som et følge av dette lykkes i sine liv.

På lærerutdanningen jeg går ser vi nå en nedgang på frafall fra studiet. Dette kan ses i sammenheng med politiske føringer på opptakskrav og overgang til master. Jeg velger derimot å tru at sentralisering av campus og økt aktivitet i linjeforeningen er grunnen. Fra å ha 20-30 aktive som drev med aktiviteter for studentene, til nå å ha over 50 aktive som driver flere aktiviteter daglig får vi økt tilhørighet, samhold og trivsel på campus. Når vi ser at velferd på dette nivået har så mye å si for studentene så får vi bekreftet hvor viktig dette er å jobbe for på et nasjonalt nivå.

Jeg ønsker å jobbe for økt tilgang til lavterskel treningstilbud og trim på  eller i nærhet til campus. Dette gir sosiale møteplasser for å redusere ensomhet, samtidig som fysisk helse prioriteres. Vi må jobbe for flere og bedre studentboliger, slik at studentboligene er en god og reel konkurrent til det private markedet. Vi må å sikre at de som ikke er A4 studenten ikke faller utenfor. Derfor må vi sikre gode boliger og barnehageplasser til småfamilier, alenemødre og alenefedre som er studenter.

Det er selvfølgelig en masse andre saker som angår studentene, og jeg kommer til å legge alt jeg har for å jobbe for det SST og landsmøtet mener vi må fokusere på, samtidig som jeg står på mine brennpunkter.

Takk for meg og godt valg!