Du er her: Student.no > Tord Hauge

Tord Hauge

Sentralstyret – Medlem

Studiested: NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

E-post: tordhauge@hotmail.com
Telefon: 47636511

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg heter Tord Hauge, har studert samfunnsøkonomi i tre år ved NMBU. Jeg stiller til Sentralstyret i Norsk Studentorganisasjon. Gjennom studietiden min har jeg engasjert meg i studentdemokrati og studentpolitikk. I 2017 satt jeg som velferdsansvarlig i Studenttingets arbeidsutvalg hvor jeg fikk jobbe mye med studentvelferd, og jeg har siden 1. juli 2018 sittet som leder av Studenttinget ved NMBU. Det å jobbe med studentpolitikk opp mot lokal-, regional- og nasjonalpolitikere, studentsamskipnader og institusjon er noe som har vært spennende. Å se mulighetene som finnes, som dukker opp og som dessverre av og til forsvinner, er noe som gir meg et sterkt engasjement og lyst til å se hva vi som studentbevegelse kan få til.

Som tillitsvalgt jobber en på vegne av en stor og mangfoldig gruppe. Jeg er opptatt av at vi som tillitsvalgte skal ta dette på alvor. NSO skal legge til rette og jobbe for gode tiltak som bedrer studenthverdagen til alle studenter. Vi må klare det samtidig som vi må være en proaktiv organisasjon som er tydelig og synlig, og sikrer fremgang og endringer som kommer studenter til gode. Det er derfor viktig at NSO sitt øverste organ ved Landsmøte(LM) får mulighet til å gi tydelige og gode vedtak som peker organisasjonen i riktig retning. Mellom landsmøtene ser jeg det som viktig at sentralstyret sikrer en aktiv organisasjon som utvikler seg og løfter organisasjonen i samsvar med vedtakene og retningen LM har pekt ut.

Jeg er opptatt av at høyere utdanning skal være en gode som er tilgjengelig for alle grupper i samfunnet. Livslang læring, og universitets- og høyskolesektorens rolle i samfunnet blir viktigere og viktigere. Derfor er det viktig at vi som studenter er tydelige på hva vi forventer, og er en pådriver for et samfunnsansvarlig, åpent og mangfoldig akademia.

Fra NMBU har jeg fått kunnskap og erfaring fra en studentorganisasjon ved et lite universitet med studenter i ulike samskipnader. Det gjør at jeg har kjennskap til ulike veier som kan føre til gjennomslag. Det å ivareta ulikhetene og vise til gode eksempler slik at studentorganisasjonene kan lære av hverandre er viktig. NSO burde legge godt til rette for dette gjennom gode ledersamlinger, andre samlinger, erfaring- og kunnskapsformidling. Ved å bidra til sterke medlemslag som er gode representanter for studentbevegelsen i møte med politikere, institusjoner, relevante aktører og organisasjoner løftes hele bevegelsen, og styrker NSO sin posisjon.

På bakgrunn av dette opplever jeg å ha god kunnskap og motivasjon som kan styrke og være et godt bidrag inn i Sentralstyret til NSO. Jeg håper derfor at Landsmøte deler min oppfatning og viser meg tillit til det kommende året.