Du er her: Student.no > Tobias Bashevkin

Tobias Bashevkin

Fag- og forskningspolitisk komite – Medlem

Studiested: UiB – Universitetet i Bergen

E-post:
Telefon: 41326059

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg heter Tobias Bashevkin og stiller til medlem i Fag og forskningspolitisk komite.

Fremtidens samfunn må bygge på at dagens studenter og fremtidens forskere gis verktøyene de trenger for å opparbeide seg ferdigheter, og til å lykkes. Utdannings- og forskningsinstitusjonene har ansvaret for å finne de beste løsningene på samfunnets utfordringer. Uavhengig av om det er snakk om antibiotikaresistens, global oppvarming, eller psykisk uhelse. Det er dette som motiverer meg til å arbeide med å utvikle NSO sin fag- og forskningspolitikk.

Det jeg er mest gira på er å få til en lite revolusjon med open science og studentaktiv forskning. Jeg har selv vært så heldig å få delta aktivt i forskning i mitt utdanningsløp. Alle er ikke like heldige, og jeg vil se på løsninger som gjør at hver student skal få muligheten til å oppleve å selv delta i forskning i sin utdanning hvis de selv ønsker det.

Jeg studerer master i psykologi innen fagretningen adferd og nevrovitenskap ved UiB. Fra tidligere har jeg erfaring fra å sitte i både utdannings- og læringsmiljøutvalg ved UiB, og partipolitiske utvalg og et landsstyre. Jeg er glad i lange arbeidsdager, og vil med stor arbeidskapasitet og effektivitet kunne bidra til produktivitet, og ikke minst et øye for detaljer.

Jeg håper dere vil gi meg tilliten til å jobbe for dere, og alle Norges studenter, det kommende året.