Du er her: Student.no > Susann Andora Biseth-Michelsen

Susann Andora Biseth-Michelsen

Arbeidsutvalget – Leder

Studiested: UiO – Universitetet i Oslo

E-post: s.a.biseth-michelsen@sp.uio.no
Telefon: 97979230

Motivasjon for å stille til dette vervet

Du leser nok mitt kandidatskjema fordi du, som meg, er over gjennomsnittlig engasjert i å jobbe for en bedre studiehverdagen.

Som pedagogikkstudent begynte jeg å engasjere meg fordi mine professorer underviste om at variert vurdering og undervisning ga større læringsutbytte for fler, samtidig som de selv holdt monolog – forelesning med powerpointkaraoke. Dette fikk meg til å tenke på om vi egentlig har et utdanningssystem som er for de mange eller for de få. Dette var starten på mitt engasjement som studenttillitsvalgt. Utdanning skal være for de mange. For meg er like rettigheter til å ta høyere utdanning et av de viktigste prinsippene i Norge, men for å realisere dette må det også være like muligheter. Vi må se på like rett til høyere utdanning som noe større enn bare tilgang; vi må se på hva vi kan gjøre for at studentene skal lykkes med studiene sine.

Min nøkkelegenskap er at jeg er løsningsorientert. Dette mener jeg er en styrke når vi skal løse så sammensatt problemstilling som like muligheter til høyere utdanning er. For det er svært sammensatt hvorfor vi studenter ikke fullfører studiene våre. Det kan være alt fra at man tvinges til å studere deltid og jobbe ved siden av, til at kvaliteten på læringsprosessen er for dårlig.

Jeg har allerede vært studenttillitsvalgt på fulltid i to år ved Universitetet i Oslo i Studentparlamentets Arbeidsutvalget, først som studie- og læringsmiljøansvarlig og deretter leder. Før dette var jeg leder av studentutvalget ved utdanningsvitenskapelig fakultet. Som studie- og læringsmiljøansvarlig fikk jeg muligheten i å dypdykke i hva utdanningskvalitet egentlig er, i alt fra læringsmiljø til sensorveiledning og tilbakemelding. Med min utdannelse, og som tidligere leder av Læringsmiljøutvalget, vet jeg viktigheten av et godt læringsmiljø;studenter som har det bra – gjør det bra, og vi vet at alt for mange studenter ikke har det bra. Vi trenger, og studentene fortjener, en studenthelsemelding.

Gjennom min tid i studentpolitikken har jeg bygget opp god faglig kunnskap og medieerfaring; jeg takler høyt arbeidspress og etter at to av fem i arbeidsutvalget brakk beinet har jeg lært å håndtere en hektisk og uforutsigbar arbeidshverdag enda bedre. Om jeg får tilliten fra landsmøtet ønsker jeg at samarbeid, både internt i AU og i hele organisasjonen, skal være definerende den kommende perioden. For det er gjennom samarbeid vi klarer å omstille organisasjonen for å imøtekomme morgendagens utfordringer. Skal vi nå målet om at alle studenter skal få like muligheter til å ta høyere utdanning er vi nødt til å samarbeide godt. 26 870 er antallet underskrifter studentbevegelsen klarte å samle inn under mobiliseringen mot endring i stipendordningen, dette takket være medlemmene i NSO. Vi har klart å få Norges studenter til å jobbe sammen før, og vi skal få det til igjen!

Underskriftskampanjen hadde ikke gått så bra om det ikke var for samarbeid med andre organisasjoner. For at vi skal klare å være en premissleverandør på studentsaker må vi klare å gjøre studenthverdagen synlig for Stortinget, Regjeringen, andre interesseorganisasjoner og media. Gjennom et styrket samarbeid med andre vil vi kunne klare å jobbe for mer synlighet, slik at vi kan fortsette å etablere oss som en tydelig studentstemme som skal lyttes til.

For å skape dette gode samarbeidet eksternt, trenger vi en sterk organisasjon internt. Vi i organisasjonen må bidra til et inkluderende miljø hvor vi skaper de gode arenaer for diskusjon, dette må vi også skape på tvers av organisasjonen. For at NSO skal klare å representere 220 000 studentene trenger vi et tett samarbeid internt, dette kan vi ved å tilrettelegge for mer interaksjon mellom SST, komiteer, medlemslagene, og selvfølgelig NSO-AU.

Så tilbake til oss, de over gjennomsnittlige engasjerte studentene; vi er ikke her for vår egen del, vi er her for studentbevegelsen. Sammen skal vi klare å forvalte ansvaret vi har fått for lik rett og like muligheter til å ta høyere utdanning!