Uføreforsikring

Forsikring ved uførhet

Ifølge NAV er det, pr august 2018, 16 879 personer i aldersgruppen 18-29 år som mottar uførepensjon. Det kan like gjerne ramme deg.

Ender du opp som arbeidsufør uten å ha hatt full jobb, uten opptjente pensjonspoeng, får du kun folketrygdens minstesatser for uførepensjon. Dette betyr at du må belage deg på et liv som minstepensjonist.

Erstatningen utbetales i sin helhet dersom du får innvilget minst 50% arbeidsuførhet fra NAV, eller du har mottatt minst 50% sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 48 måneder sammenhengende og er innvilget lik stønad for ytterligere 12 måneder.

Hva koster forsikringen?

Velg mellom erstatningssum på NOK 500 000 eller NOK 1 000 000

Erstatningssum 500 000,- 1 000 000,-
Årspris under 30 år 936,- 1 872,-
Årspris 30 år – 39 år 1 472,- 2 943,-
Årspris over 40 år 3 064,- 6 128,-

Priser over gjelder fra 01.01.2018 og viser priser per år.

 

Tenk på morgendagen – kjøp NSO Studentforsikring NÅ!

Har du spørsmål om forsikringen, eller er du kanskje usikker på hva du trenger?

Kontakt NSOs Forsikringskontor for råd!

Telefon: 23 11 35 86
E-post: post@forsikring.student.no

 

Bestill forsikring her