Du er her: Student.no > NSO studentforsikring – Reise, ulykke, uførhet, innbo til studentpris!

NSO studentforsikring – Reise, ulykke, uførhet, innbo til studentpris!

Hva skjer dersom hybelen din brenner ned, kameraet ditt blir stjålet eller mobilen din blir ødelagt på ferie? Tenk om du blir skadet i forbindelse med undervisning, praksis, ekskursjoner eller feltarbeid? Eller hva om du i verste fall blir arbeidsufør?

Telefon: 23 11 35 86
E-post: forsikring@student.no

Studentforsikringen er en skreddersydd forsikring for studenter og omfatter de viktigste forsikringene en student bør ha:

  • Innbo
  • Reise
  • Ulykke
  • Uføreforsikring
  • Livsforsikring

Hvorfor Studentforsikring?

Innbo
Innboforsikring er kanskje ikke det første du tenker på når du skal begynne å studere. Hvorfor betale for noe som «aldri kommer til å skje deg»? Eller syntes du kanskje at du har for lite verdier verdt å forsikre?

Man har ofte mye mer verdier enn man er klar over selv, i klær, møbler, TV, datamaskin, sykkel og andre eiendeler. Det er viktig å sikre dette mot innbrudd, brann og vannskader.

Reise
Reiseforsikring er ofte den kjedeligste av utgiftene man har når du skal på reise – hvis man i det hele tatt gidder å bestille seg en. Det er likevel viktig å ikke droppe den, for det kan fort bli en dyr lærepenge når uhellet først er ute. For hva om bagasjen forsvinner, reisen blir kansellert eller at du skader deg, blir syk eller er utsatt for en ulykke? Dette kan medføre store ekstra utgifter.

Det er også viktig å huske på at en helårsreiseforsikring ikke bare dekker deg når du er på reise til utlandet. Du er også dekket på helgeturer på hytta eller ettermiddagen i parken, og i dette tilfellet også på studiestedet ditt, noe som vanligvis ikke er dekket på reiseforsikring.

Ulykke
I følge helseinstituttet blir rundt 500 000 personer skadet hvert år pga ulykker. Av disse får 36 000 varige mén. Det er barn og unge som skader seg oftest. Holder man barn utenfor, kan man kanskje se dette i sammenheng med at mange kombinere studiene med spennende reiser, opplevelser og risikoaktiviteter, som igjen kan føre til mange ulykker blant unge.

En ulykkesforsikring kan forhindre eller begrense at en ulykke bringer deg opp i økonomiske vanskeligheter. Ulykkesforsikring gir økonomisk erstatning dersom du blir rammet av en ulykke som gjør at du blir varig medisinsk invalid.

Uførhet
Studenter ved statlige universiteter og høyskoler er ikke forsikret via sitt studiested. Som student er du heller ikke beskyttet av Arbeidsmiljøloven. Ender du opp som arbeidsufør uten å ha hatt full jobb, og dermed uten opptjente pensjonspoeng, får du folketrygdens minstesatser for uførepensjon. Uten uføreforsikring må du dermed belage deg på et helt liv som minstepensjonist.

I følge NAV var det, per sept 2013, 10 300 personer som mottok uførepensjon i alderen 18 til 29 år. I løpet av de siste ti årene har det vært en økning på 34 prosent for unge uførepensjonister.

Dødsfall
Har du ektefelle/samboer og barn er det viktig å forsikre deg med en livsforsikring. Hvis en av familiens forsørgere dør, forsvinner en viktig del av husholdningsinntektene. Selv om man aldri kan være forberedt på et dødsfall, kan du forsikre deg slik at ikke økonomien setter grenser i en allerede vanskelig situasjon.

 Man vet aldri hva som kan skje!
 – Tenk på morgendagen. Kjøp NSO Studentforsikring NÅ!

Hva inneholder Studentforsikringen?

Studentforsikringen består av 3 hovedprodukter:
Skadeforsikring (ulykke, innbo og reise), uføreforsikring og livsforsikring.

Skadeforsikring
· Ulykkes-, innbo-, og reiseforsikring i en pakke
· Du kan velge mellom singeldekning eller familiedekning

Alternativ Singel Famile
Årspris 1 446,- 2 130,-

Uføreforsikring
· Du kan velge forsikringssum på kr 500 000 eller kr 1 000 000
· Prisen avhenger av alder og forsikringssum
· Forsikringen kan kun kjøpes av medlem i NSO

Forsikringssum 500 000 1 000 000
Årspris under 30 år 936,- 1 872,-
Årspris 30 år – 39 år 1 472,- 2 943,-
Årspris over 40 år 3 064,- 6 128,-

Livsforsikring
· Du kan velge forsikringssum på kr 500 000 eller kr 1 000 000
· Prisen avhenger av alder og forsikringssum
· Forsikringen kan kun kjøpes av medlem i NSO

Forsikringssum 500 000 1 000 000
Årspris under 30 år 152,- 304,-
Årspris 30 år – 39 år 187,- 374,-
Årspris over 40 år 576,- 1 152,-

Priser over gjelder fra 01.01.2018 og viser priser per år.

 

Les mer om Studentforsikringen

NSOs Forsikringskontor gir råd!

Telefon: 23 11 35 86
E-post: forsikring@student.no

Bestill