Du er her: Student.no > NSO Studentforsikring – Skreddersydd forsikringspakke for deg som student

NSO Studentforsikring – Skreddersydd forsikringspakke for deg som student

Hva skjer om hybelen din brenner, PCen blir stjålet eller mobilen blir ødelagt? Eller hva om du blir skadet i forbindelse med undervisning, praksis eller feltarbeid? I verste fall – hva skjer om du blir arbeidsufør?

NSO Studentforsikring er en skreddersydd forsikringspakke for deg som student – alt du trenger for en trygg studietid til en studentvennlig pris. Pakken inneholder innbo-, reise- og ulykkesforsikring, og i tillegg kan du også forsikre deg ved uførhet og død.

Innboforsikring

Du har mye mer verdier enn du tror; klær, møbler, TV, PC, sykkel og andre eiendeler. Det er viktig å sikre dette mot innbrudd, brann og vannskader. Har du råd til å kjøpe alt nytt?

Reiseforsikring

Hva om bagasjen blir borte, reisen blir kansellert eller om du skader deg, blir syk eller er utsatt for en ulykke? Det kan fort bli dyrt om du dropper forsikring når du skal ut å reise.

NSO reiseforsikring dekker deg ikke bare på reiser til utlandet. Du er også dekket på helgetur på hytta eller om ettermiddagen i parken. Det som skiller vår forsikring fra andre på markedet, er at vi også dekker tyveri på skolens område.

Ulykkesforsikring

Så mange som 500 000 blir hvert år skadet som følge av en ulykke; 36 000 av disse får varige mén. Det er barn og unge som skader seg oftest. Ulykkesforsikringen gir økonomisk erstatning dersom du blir rammet av en ulykke som gjør at du blir varig medisinsk invalid. Forsikringen dekker også småskader, eks. utbetaling ved benbrudd.

Hva koster forsikringspakken? Du kan velge mellom singeldekning eller familiedekning:

Alternativ Singel Famile
Årspris 1 446,- 2 130,-

Vi tilbyr også gunstig livs- og uføreforsikring


Forsikring ved uførhet

Ifølge NAV er det, pr august 2018, 16 879 personer i aldersgruppen 18-29 år som mottar uførepensjon. Det kan like gjerne ramme deg.

Ender du opp som arbeidsufør uten å ha hatt full jobb, uten opptjente pensjonspoeng, får du kun folketrygdens minstesatser for uførepensjon. Dette betyr at du må belage deg på et liv som minstepensjonist.

Erstatningen utbetales i sin helhet dersom du får innvilget minst 50% arbeidsuførhet fra NAV, eller du har mottatt minst 50% sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 48 måneder sammenhengende og er innvilget lik stønad for ytterligere 12 måneder.

Forsikring ved død

Har du ektefelle/samboer og barn er det viktig å forsikre deg med en livsforsikring. Hvis en av familiens forsørgere dør, forsvinner en viktig del av husholdningsinntektene. Selv om man aldri kan være forberedt på et dødsfall, kan du forsikre deg slik at ikke økonomien setter grenser i en allerede vanskelig situasjon.

Hva koster forsikringen?

Uføreforsikring; velg mellom erstatningssum på NOK 500 000 eller NOK 1 000 000

Erstatningssum 500 000,- 1 000 000,-
Årspris under 30 år 936,- 1 872,-
Årspris 30 år – 39 år 1 472,- 2 943,-
Årspris over 40 år 3 064,- 6 128,-

Livsforsikring; velg mellom erstatningssum på NOK 500 000 eller NOK 1 000 000

Erstatningssum 500 000,- 1 000 000,-
Årspris under 30 år 152,- 304,-
Årspris 30 år – 39 år 187,- 374,-
Årspris over 40 år 576,- 1 152,-

Priser over gjelder fra 01.01.2018 og viser priser per år.

Tenk på morgendagen – kjøp NSO Studentforsikring NÅ!

Har du spørsmål om forsikringen, eller er du kanskje usikker på hva du trenger?

Kontakt NSOs Forsikringskontor for råd!

Telefon: 23 11 35 86
E-post: post@forsikring.student.no

Se vår forsikringsbrosjyre for mer informasjon (PDF)

 

Bestill forsikring her