Du er her: Student.no > Stine Johannessen

Stine Johannessen

Velferds- og likestillingspolitisk komite – Leder

Studiested: NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post: stijoh95@gmail.com
Telefon: 46963413

Motivasjon for å stille til dette vervet

Hei!

Mitt navn er Stine Johannessen og jeg er 23 år, fra Bergen. Jeg har tatt en bachelor i Europastudier ved NTNU, til høsten bytter jeg studie til HR og organisasjonspsykologi ved Høyskolen Kristiania i Oslo. Jeg har engasjert meg i studentfrivilligheten og i studentpolitikken gjennom både Studenttinget NTNU og Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

Det siste året har jeg viet livet mitt til velferdspolitikk på heltid som Organisatorisk Nestleder i Velferdstinget. Mine hjertesaker er studentershelse, både fysisk og psykisk, samt likestilling og mangfold. Jeg har vært med å starte opp en komite ved NTNU kalt #MeTooAkademia. I denne gruppen jobber vi mye med informasjonsarbeid opp mot studentene, for å gi informasjon om hvordan man skal håndtere trakasseringssaker, samt hvordan, hvor og hvem man kan varsle til.

Jeg mener at noe av det viktigste vi må jobbe med er forebyggende psykososiale tiltak. Og et av de viktigste tiltakene man har er studentfrivilligheten. Jeg mener at NSO må jobbe mer for å styrke denne, slik at studentfrivillige organisasjoner på landsbasis, på en trygg og god måte, kan ta i mot studenter ved sine institusjoner. Samt jobbe for bredere mangfold, ikke bare på bakgrunn av kjønn, men også på etnisitet, religion og kultur. En sterkere og bredere studentfrivillighet vil bidra til bedre studenthelse.

Så dersom du ønsker en person som skal jobbe for en mangfoldig studentbevegelse, en som ser andre rundt seg og som møter alle med et smil, så stem på meg! Jeg håper dere vil gi meg deres støtte på landsmøte, slik at jeg kan fortsette å arbeide for en bedre studenthelse og styrket frivillighet!

Godt valg!