Du er her: Student.no > Statsbudsjettet 2020 > Statsbudsjett 2020: Studentboliger og velferd

Statsbudsjett 2020: Studentboliger og velferd

Tilskot til bygging av studentbustadar

Departement KD
Tema: Velferd
Programkategori: 07.60
Kapittel: 270 – Studentvelferd
Post: 75 – Tilskot til bygging av studentbustadar
2020 Beløp 822 442 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2019 Beløp 364 313 000
+ / - +458 129 000 125,75 120,67

Forklaring:

Regjeringen foreslår tilskudd til 2200 nye studentboliger i 2020. Den foreslåtte bevilgningen på 822 mill. kroner skal dekke forventet utbetaling til både gamle og nye tilsang. Midlene blir normalt betalt ut over tre år.

Kostnadsrammen og tilskuddssatsen blir justert med forventet prisvekst. I 2020 vil kostnadsrammen være 955 700 kroner i pressområder og 902 600 kroner ellers. Tilskuddssatsen vil i 2020 være 361 000 kroner i pressområder og 308 000 kroner ellers. Tilskuddet er i pressområder 37,77 prosent av kostnadsrammen og utenfor pressområder er prosentandelen tilskuddet utgjør 34,12.

Det er ikke foreslått noen endringer av finansieringsmodellen eller andre tiltak foreslått av arbeidsgruppen som har jobbet med tilskuddsordningen for studentboliger.

(NSO tar utgangspunkt i det endelige vedtaket etter RNB 2019, da det ble kuttet i midlene gitt til studentboligbyggingen. Det er årsaken til det store hoppet i nominell og reell endring).

Kommentar:

NSO mener det er vanskelig å være fornøyde med satsingen på studentboliger I neste års budsjett. Vi hadde forventet at regjeringen nå, et ni måneder etter at rapporten om tilskuddsordningen til bygging av studentboliger er levert, skulle komme med konkrete forslag til endringer. Med en gjennomføring av blant annet rehabilitering av gamle boliger og avvikling av pressområder vil det være mulig å løfte byggingen av studentboliger enda et hakk mot 3000 årlig.

Studentsamskipnadene har gitt tydelige signaler på at det er en stor mengde studentboliger som nå må rehabiliteres og at dette er omtrent like dyrt som å bygge nye studentboliger. Hvis det ikke blir gitt tilskudd til dette vil hele regningen går til studentene, gjennom husleien.

I tillegg ble det uttrykt et behov for å endre finansieringsmodellen for tilskudd for å gjøre ordningen mer fleksibel og tilpasset til dagens utfordringer. Heller ikke dette står nevnt i årets statsbudsjett.

NSO er glade for at regjeringen går tilbake til tilskudd på 2200 studentboliger og vi forventer samtidig at studentsamskipnadene benytter anledningen til å søke om midlene. Vi har forståelse for at regjeringen i år ikkke gir tilskudd til 3000 boliger, ut i fra dagens situasjon. Likevel er vi skuffet over at regjeringen ikke har gjort mer for å gjøre det mulig å gi tilskudd til 3000 boliger, spesielt da to av regjeringens partier gikk til valg på å bygge 3000 studentboliger årlig.

Rusmiddeltilak, utviklingstiltak

Departement HOD
Tema: Velferd
Programkategori: 10.10, 10.60
Kapittel: 714 – Folkehelse, 765 – Psykisk helse og rusarbeid
Post: 70 – Rusmiddeltilak, 73 – Utviklingstiltak

Forklaring:

Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med tilskuddsordningen til prosjekter om psykisk helse og forebyggende rusarbeid for studenter.

Regjeringen forslår den samme summen som har vært tidligere. 5 millioner til post 70 og 15 millioner til post 73.

Kommentar:

NSO er fornøyd med at ordningen er videreført.