Du er her: Student.no > Statsbudsjettet 2020 > Statsbudsjett 2020: Institusjoner

Statsbudsjett 2020: Institusjoner

Tildeling til institusjoner i PDF format

Kutt hos institusjonene som følge av avbyråkratisering og effektiviseringsreformen i PDF-format

Midler til bygg hos institusjonene

Høgskolen på Vestlandet:
Kr 42 000 000 til nybygg campus Kronstad.

Høgskulen i Volda:
Kr 100 000 000 til nytt mediebygg

Nord universitet:
Kr 30 000 000 til prosjektering av Blått bygg

Norges handelshøgskole:
Kr 168 000 000 til rehabilitering av hovedbygget

Norges idrettshøgskole:
Kr 10 000 000 til avslutning og reklamasjonsfase av rehabilitering av Norges idrettshøgskole

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet:
Kr 610 000 000 til videreføring av byggeprosjekt for veterinærmiljøet ved NMBU og Veterinærinstituttet
Kr 676 600 000 til utstyr og inventar til veterinærmiljø NMBU og Veterinærinstituttet

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet:
Kr 25 000 000 til nytt bygg for helse- og sosialvitenskap i Trondheim
Kr 22 000 000 til oppgradering av ventilasjonsanlegg ved NTNU Ålesund
Kr 35 000 000 til prosjektering av Ocean Space Center*
Kr 39 000 000 til prosjektering av nytt campus i Trondheim
Kr 1 000 000 til prosjektering av utstyr og inventar for nytt campus i Trondheim
Kr 20 000 000 til prosjektering av utstyr og inventar for Ocean Space Centre*
*Ocean Space Center er et samarbeid mellom NTNU og SINTEF

UiT – Norges arktiske universitet:
Kr 42 000 000 til nybygg for lærerutdanning campus Tromsø
Kr 141 700 000 til rehabilitering av bygg ved campus Narvik
Kr 23 000 000 til prosjektering av nybygg for Tromsø museum ved UiT
Kr 9 500 000 til avslutning og reklamasjonsfase av byggeprosjekt for nybygg for medisin og helsefag

Universitetet i Bergen:
Kr 2 000 000 til avslutning og reklamasjonsfase for fase to av rehabiliteringsprosjekt for Universitetsmuseet i Bergen

Universitetet i Oslo:
Kr 830 000 000 til videreføring av byggeprosjekt for nybygg for livsvitenskap
Kr 40 000 000 til utstyr og inventar ved livsvitenskapsbygget
Kr 30 000 000 til startløyving for Vikingtidsmuseet
Kr 5 000 000 til utstyr og inventar Vikingtidsmuseet på Bygdøy
Kr 4 000 000 til prosjektering av nytt bygg for Odontologisk fakultet
Kr 4 200 000 til avslutnings og reklamasjonsfase for nybygg for informasjonsvitenskap.

Universitetet i Sørøst-Norge:
Kr 7 000 000 til nytt SIM senter, campus Vestland [merk: vi regner med at dette er en skrivefeil og at det skal stå campus Vestfold]

 

Institusjon Vedtatt 2019 Forslag 2020 Nominell endring kr Reell endring kr Nominell endring i % Reell endring i %
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 185 352 000 193 943 000 8 591 000 4 227 283 4,63 2,28
Bergen Arkitekthøgskole 18 966 000 18 875 000 -91 000 -515 688 -0,48 -2,72
BI Oslo 347 771 000 355 390 000 7 619 000 -377 275 2,19 -0,11
Dronning Mauds Minne Høgskole 124 957 000 132 123 000 7 166 000 4 193 233 5,73 3,36
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 10 621 000 14 045 000 3 424 000 3 107 988 32,24 29,26
Høgskolen i Innlandet 1 134 438 000 1 201 605 000 67 167 000 40 130 888 5,92 3,54
Høgskolen i Molde 242 471 000 255 883 000 13 412 000 7 654 633 5,53 3,16
Høgskolen i Østfold 674 300 000 707 362 000 33 062 000 17 146 355 4,90 2,54
Høgskolen på Vestlandet 1 996 909 000 2 053 657 000 56 748 000 10 540 718 2,84 0,53
Høgskulen i Volda 360 807 000 375 781 000 14 974 000 6 518 928 4,15 1,81
Høyskolen Kristiania* 216 113 000 230 392 000 14 279 000 9 095 180 6,61 4,21
Kunsthøgskolen i Oslo 359 511 000 368 291 000 8 780 000 493 453 2,44 0,14
Lovisenberg Diakonale Høgskole 100 226 000 108 483 000 8 257 000 5 816 133 8,24 5,80
MF vitenskapelig høyskole 95 259 000 104 882 000 9 623 000 7 263 155 10,10 7,62
NLA Høgskolen 218 312 000 239 554 000 21 242 000 15 852 035 9,73 7,26
Nord universitet 1 402 484 000 1 474 721 000 72 237 000 39 055 778 5,15 2,78
Norges dansehøgskole*
Norges handelshøgskole 479 409 000 501 412 000 22 003 000 10 721 230 4,59 2,24
Norges idrettshøgskole 208 252 000 213 653 000 5 401 000 593 808 2,59 0,29
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 402 484 000 1 341 822 000 -60 662 000 -90 852 995 -4,33 -6,48
Norges musikkhøgskole 287 600 000 287 116 000 -484 000 -6 944 110 -0,17 -2,41
Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet 6 716 228 000 7 001 007 000 284 779 000 127 256 343 4,24 1,89
OsloMet – storbyuniversitetet 2 449 494 000 2 544 522 000 95 028 000 37 776 255 3,88 1,54
UiT – Norges arktiske universitet 3 293 352 000 3 405 234 000 111 882 000 35 264 235 3,40 1,07
Universitetet i Agder 1 483 937 000 1 540 763 000 56 826 000 22 158 833 3,83 1,49
Universitetet i Bergen 3 607 774 000 3 747 347 000 139 573 000 55 257 693 3,87 1,53
Universitetet i Oslo 5 688 113 000 5 807 721 000 119 608 000 -11 065 723 2,10 -0,19
Universitetet i Stavanger 1 622 194 000 1 688 749 000 66 555 000 28 558 148 4,10 1,76
Universitetet i Sør-Øst Norge 1 847 245 000 1 915 532 000 68 287 000 25 187 530 3,70 1,36
ViD Høgskolen 362 598 000 391 723 000 29 125 000 20 311 233 8,03 5,60

*Norges Dansehøyskole ble innlemmet i Høyskolen Kristiania 13.12.2018