Du er her: Student.no > Statsbudsjettet 2019 > Internasjonalt

Internasjonalt

Departement KD
Tema: Internasjonalt
Programkategori: 07.60
Kapittel: 280 – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgre utdanning
Post: 50 – Tilrettelegging for studium i utlandet
2019 Beløp 18 700 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2018 Beløp 18 151 000
+ / - 549 000 3,02 0,09

Forklaring:

Tilskudd til Fullbright-program og Association of Norwegian Students Abroad (ANSA)

Kommentar:

Marginal økning av posten

Departement KD
Tema: Internasjonalt
Programkategori: 07.60
Kapittel: 280 – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgre utdanning
Post: 50 – Nordisk avtale om tilgang til høyere utdanning
2019 Beløp 64 500 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2018 Beløp 65 675 000
+ / - -1 175 000 -1,79 -4,59

Forklaring:

Tilskudd til nordisk utdanningssamarbeid

Kommentar:

Usikker på begrunnelse for kutt I posten

Departement KD
Tema: Internasjonalt
Programkategori: 07.50
Kapittel: 252 EUs utdannings- og ungdomsprogram
Post: 70 – Tilskott
2019 Beløp 656 136 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2018 Beløp 586 985 000
+ / - 69 151 000 11,78 8,59

Forklaring:

Norges kontingent for deltagelse i Erasmus+

Kommentar:

Kontigenten for deltagelse I Erasmus+ øker I 2019