Du er her: Student.no > Statsbudsjettet 2019 > Per institusjon

Per institusjon

Vedtatt 2018 Forslag 2019 Nominell endring kr Reell endring kr Nominell endring % Reell endring %
Arkitektur- og designhøgskolen 178 839 000 185 352 000 6 513 000 1 230 468 3,64 % 0,69 %
Bergen arkitekthøgskole 17 158 000 18 966 000 1 808 000 1 267 469 10,54 % 7,39 %
Det teologiske menighetsfakultet (MF) 91 071 000 90 847 000 -224 000 -2 813 140 -0,25 % -3,09 %
Dronning Maud Minne Høgskole 119 042 000 123 830 000 4 788 000 1 258 845 4,02 % 1,06 %
Handelshøyskolen BI 324 457 000 347 771 000 23 314 000 13 402 527 7,19 % 4,13 %
Høgskolen på Vestlandet (HVL) 1 892 854 000 1 996 909 000 104 055 000 47 143 094 5,50 % 2,49 %
Høgskolen i Søraust-Noreg (HSN) 1 775 546 000 1 847 245 000 71 699 000 19 052 518 4,04 % 1,07 %
Høgskolen i Innlandet (HiNN) 1 083 748 000 1 134 438 000 50 690 000 18 358 517 4,68 % 1,69 %
Høgskolen i Molde (HiM) 227 210 000 242 471 000 15 261 000 8 350 577 6,72 % 3,68 %
OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet) 2 343 860 000 2 449 494 000 105 634 000 35 823 421 4,51 % 1,53 %
Høskulen i Volda (HVO) 346 574 000 360 807 000 14 233 000 3 950 001 4,11 % 1,14 %
Høgskolen i Østfold (HiØ) 639 202 000 674 300 000 35 098 000 15 880 450 5,49 % 2,48 %
Kunsthøgskolen i Oslo (KiO) 347 402 000 359 511 000 12 109 000 1 862 937 3,49 % 0,54 %
Lovisenberg diakonale høgskole 96 000 000 100 226 000 4 226 000 1 369 559 4,40 % 1,43 %
VID vitenskapelige høgskole (+Høyskolen Diakonova)* 326 796 000 358 789 000 31 993 000 21 767 514 9,79 % 6,66 %
NLA Høgskolen (NLA) 193 077 000 216 126 000 23 049 000 16 889 409 11,94 % 8,75 %
Norges dansehøyskole 10 613 000 12 786 000 2 173 000 1 808 599 20,47 % 17,04 %
Norges handelshøgskole (NHH) 459 667 000 479 409 000 19 742 000 6 078 844 4,29 % 1,32 %
Norges idrettshøgskole (NIH) 198 986 000 208 252 000 9 266 000 3 330 818 4,66 % 1,67 %
Norges musikkhøgskole 266 128 000 287 600 000 21 472 000 13 275 400 8,07 % 4,99 %
*Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU) 1 242 354 000 1 295 608 000 53 254 000 16 329 172 4,29 % 1,31 %
Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU) 6 459 515 000 6 716 228 000 256 713 000 65 300 502 3,97 % 1,01 %
Universitetet i Agder (UiA) 1 399 609 000 1 478 507 000 78 898 000 36 760 551 5,64 % 2,63 %
Universitetet i Bergen (UiB) 3 525 991 000 3 606 474 000 80 483 000 -22 301 509 2,28 % -0,63 %
Nord universitetet (NORD) 1 360 840 000 1 402 484 000 41 644 000 1 673 206 3,06 % 0,12 %
**Universitet i Oslo (UiO) 5 465 025 000 5 688 113 000 223 088 000 60 976 780 4,08 % 1,12 %
Universitetet i Stavanger (UiS) 1 503 899 000 1 619 758 000 115 859 000 69 695 897 7,70 % 4,63 %
UiT – Norges arktiske universitet 3 170 719 000 3 292 648 000 121 929 000 28 088 532 3,85 % 0,89 %
Høyskolen Kristiania (inkl. Westerdals) 197 110 000 203 327 000 6 217 000 422 181 3,15 % 0,21 %
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 10 236 000 9 774 000 -462 000 -740 559 -4,51 % -7,23 %

*Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU)

Det er foreslått å bevilge 1 157 millioner til nybygg tilknyttet Veterinærinstituttet i 2019. Byggestart var i 2013, med planlagt ferdigstilling i 2020. Prosjektet har en kostnadsramme på ca. 7,1 milliarder.

**Universitet i Oslo (UiO)

Det er foreslått å bevilge 383 millioner til nytt livsvitenskapsbygg i 2019. Byggestart var i 2018, med planlagt ferdigstilling i 2024. Prosjektet har en kostnadsramme på ca. 5,8 milliarder.