Du er her: Student.no > Statsbudsjettet 2019 > Høyere utdanning

Høyere utdanning

Statlige universitet og høgskolar

Departement KD
Tema: Institusjoner
Programkategori: 07.60 – Høgre utdanning
Kapittel: 260 – Universitet og høgskolar
Post: 50 – Statlige universitet og høgskolar
2019 Beløp 35 606 697 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2018 Beløp 34 374 463 000
+ / - 1 232 234 000 3,58 0,63

Forklaring:

Største delen av økningen går til å regulere for lønnsvekst og konsumprisindeks, det som gjenstår er en reell økning på 0,63% til statlige universiteter og høgskoler. Dette inkluderer også et administrativt effektiviseringskutt på 0,5% og en nedtrapping av tilskuddet til strukturendringene i sektoren.

Økningen inneholder blant annet en delvis satsning på bygg- og infrastruktur, flere studieplasser og rekrutteringsstillinger ved et utvalg institusjoner.

Kommentar:

Det er en økning, men denne er svært liten og omhandler ikke noen særlige satsninger annet enn på bygg- og infrastruktur.

Private høgskolar

Departement KD
Tema: Institusjoner
Programkategori: 07.60 – Høgre utdanning
Kapittel: 260 – Universitet og høgskolar
Post: 70 – Private høgskolar
2019 Beløp 1 564 288 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2018 Beløp 1 464 676 000
+ / - 99 612 000 6,80 3,76

Forklaring:

Største delen av økningen går til å regulere for lønnsvekst og konsumprisindeks, det som gjenstår er en reell økning på 3,76 % til private institusjoner.

Økningen går blant annet til flere studieplasser og rekrutteringsstillinger.

Kunnskapsdepartementet skal gjøre en helhetlig vurdering av tilskuddssatsningene til alle de private høgskolen i den resultatbaserte delen av finansieringssystemet.

Kommentar:

Betydelig økning til de private institusjonene.

Diku

Departement KD
Tema: Høyere Utdanning / Internasjonalt
Programkategori: 07.60
Kapittel: 280 – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgre utdanning (Diku)
Post: 50 – Diku
2019 Beløp 450 293 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2018 Beløp 158 931 000
+ / - 291 362 000 183,33 175,25

Forklaring:

Bevilgning til Diku

Kommentar:

Den store økningen kommer hovedsaklig fra at det er flyttet poster til Diku fra for eksempel Nokut. Her ligger også bevilgningen til nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning og senter for fremragende utdanning.

Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning

Departement KD
Tema: Høyere Utdanning
Programkategori: 07.60
Kapittel: 280 – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgre utdanning (Diku)
Post: 50 – Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning
2019 Beløp 45 000 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2018 Beløp 20 000 000
+ / - 25 000 000 125 118,59

Forklaring:

Bevilgning til Nasjonal arena for kvalitet

Kommentar:

Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning er en søkbar pott for kvalitetsfremmende tiltak i utdanning som lyses ut til alle universiteter og høyskoler. Posten var ny i 2018 og satses videre på neste år. Dette er godt nytt for alle som er opptatt av god utdanning.

Tilskott til Noregs forskingsråd

Departement KD
Tema: Høyere Utdanning
Programkategori: 07.60
Kapittel: 281 –  Felles tiltak for universitet og høgskolar
Post: 50 – Tilskott til Noregs forskingsråd
2019 Beløp 234 107 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2018 Beløp 223 457 000
+ / - 10 650 000 4,77 1,78

Forklaring:

Midler til programmer under forskningsrådet

Kommentar:

Bevilgningen finnansierer følgende ordninger: – Forskingsbasert nyskaping (FORNY2020) – Forskingsbasert innovasjon i regionane (FORREGION) – Forskingskompetanse for utvaldte profesjonsutdanningar (PROFESJON) – Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstenester (HELSEVEL) – Program for forsking og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT) (inkl. nasjonal forskarskole i lærarutdanning og tiltak for grunnskolelærarutdanning) – Forskarskolane i arkeologi og biosystematikk ved universitetsmusea (UNI-MUSEER) – Nærings-ph.d. og offentleg sektor-ph.d.

Driftsutgifter

Departement KD
Tema: Høyere Utdanning
Programkategori: 07.60
Kapittel: 281 –  Felles tiltak for universitet og høgskolar
Post: 01 – Driftsutgifter
2019 Beløp 200 742 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2018 Beløp 366 664 000
+ / - -165 922 000 -45,25 -46,81

Forklaring:

Posten inneholder midler til tiltak og prosjekter i høyere utdanning og forskning

Kommentar:

Nedgangen skyldes i hovedsak  flytting av oppgaver til Diku, Nokut og Unit

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald

Departement KD
Tema: Høyere Utdanning
Programkategori: 07.60
Kapittel: 281 –  Felles tiltak for universitet og høgskolar
Post: 45 – Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald
2019 Beløp 11 364 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2018 Beløp 14 282 000
+ / - 2 918 000 25,68 22,10

Forklaring:

Midler til investeringer i utstyr og vedlikehold

Kommentar:

Økningen i posten skyldes blant annet bevilgning til sikring av Osebert-funnet