Du er her: Student.no > Rune Keisuke Kosaka

Rune Keisuke Kosaka

Sentralstyret – Medlem

Studiested: OsloMet – Storbyuniversitetet

E-post: kosaka.rune@gmail.com
Telefon: 48278334

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg stiller til en ny periode i sentralstyret av flere årsaker: En viktig grunn er at sentralstyret fremdeles er organisasjonens øverste organ mellom to landsmøter, og jeg mener derfor det viktig med personer med høy forståelse for flere av feltene vi i NSO skal jobbe med i året som kommer, men også fordi jeg tror det fremdeles er viktig å finne en optimal arbeidsfordeling og maktfordeling mellom arbeidsutvalget og sentralstyret. Med erfaringer fra både høythengende heltidsverv, og som medlem av ulike valgforsamlinger anser jeg meg selv som en person som er dyktig til å finne kompromiss mellom det ideologiske og det realistiske som er området en interesseorganisasjon som NSO jobber best innenfor.

Som leder lokalt ved en av organisasjonens største medlemmer har jeg hatt muligheten til å bli kjent med en rekke ulike fagfelt, og hvordan det er viktig å tilpasse politikken vi fører for at den skal treffe bredt og sikre at studenter med ulike forutsetninger i så stor grad som mulig får de samme mulighetene til å fullføre studiene. Som sentralstyremedlem er jeg stolt av mye av arbeidet vi har fått gjennomført siden forrige sommer, men jeg mener likevel det er mer å gå på  når det kommer til utvikling av organet og dynamikken mellom resten av organisasjonen. Når sentralstyret blir presentert rapporten for demokrati og medvirkning til høsten er det viktig at sentralstyret er lydhøre, tar med seg innspillene som kommer og gjør det lettere for medlemmene å utnytte kompetansen og komme med innspill til de politiske prosessene som pågår. Det er viktig at man selvmyndiggjør hvert enkelt medlem, og gir de redskapene som trengs for å påvirke egen institusjon, NSO, og vertskapskommune. Dette må både gjelde de største og minste medlemmene for at man skal kunne oppleves som en reel interesseorganisasjon.

I den kommende perioden blir det viktig at hele organisasjonen fra AU til medlem klarer å stille krav til vertskapskommuner i forbindelse med valgene, utnytte handlingsrommet som dukker opp i kommuner der det blir et maktskifte, og spille videre på gode samarbeid der posisjonen blir sittende. Jeg kommer også til å jobbe for at organisasjonen tar en del prinsipielle diskusjoner fremover, man burde lage en tydelig bostedspolitikk, diskuterer om sentralstyret er den riktige måten å organisere nivå to på, og hvordan vi bedre kan følge opp studenter som velges til eksterne råd og utvalg. Jeg har også et ønske om at NSO tar en tydeligere rolle i den overordnede frivillige sektoren og utvikler en mer ambisiøs frivillighet- og kulturpolitikk.

Jeg tror at kombinasjonen mellom lokal og sentral erfaring fra både NSO og andre organisasjoner vil kunne bidra med kontinuitet, et kritisk blikk, og evnen til å trekke de lange linjene frem mot stortingsvalget 2021.