Du er her: Student.no > Revidering av UH-loven

Revidering av UH-loven

22. juni 2018 oppnevnte Kunnskapsdepartementet et offentlig utvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang og vurdering av regelverket for universiteter, høgskoler og studentvelferd. Utvalget overrakte sin utredning til statsråden torsdag 13. februar 2020. Du finner NOU-en her og NSOs høringssvar her.

Fredag 26. mars 2021 kom regjeringen med forslag til endringer i universitets- og høgskoleloven (Prop. 111L). På våre nettsider kan du lese om våre kommentarer til disse forslagene, medieoppslag rundt disse, og hva dette vil innebære for deg som student.

NSOs pressemelding om regjeringens forslag til endringer i UH-loven

 

 

Kontaktpersoner

Felipe F. Garcia Foto NSO Skjalg Bøhmer Vold
Privat: Felipe F. Garcia
Nestleder
Epost: nestleder@student.no
Mobil: 98225999
Julie Størholdt Iversen
Privat: Julie Størholdt Iversen
Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig
Epost: julie@student.no
Mobil: 98225994