Du er her: Student.no > Rebekka Opsal

Rebekka Opsal

Sentralstyret – Medlem

Studiested: MF – MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

E-post: post@rebekkaopsal.no
Telefon:

Motivasjon for å stille til dette vervet

Hallo! Jeg heter Rebekka og jeg stiller til gjenvalg som sentralstyremedlem i NSO. Til vanlig studerer jeg master i Religion, Society and Global Issues på MF vitenskapelig høyskole, men dette semesteret er jeg på utveksling i Timisoara, Romania.

Jeg stiller til gjenvalg som sentralstyremedlem fordi jeg mener jeg fortsatt kan være en konstruktiv bidragsyter inn i organisasjonen. På bakgrunn av min erfaring som tillitsvalgt i flere ledd, både nasjonalt og lokalt, mener jeg at jeg vil kunne tilby sentralstyret en allsidig kompetanse på flere studentpolitiske områder, med vekt på organisatoriske og læringsmiljøpolitiske saker. Jeg vil også kunne bidra med kontinuitet, og tror at det er viktig i en organisasjon som vår.

Jeg har snart tre år fartstid i NSO. Først som medlem av den nå nedlagte Faglig komité for lærerutdanning og utdanningsvitenskap, dernest som medlem av Læringsmiljøpolitisk komité, og nå det siste året som sentralstyremedlem. På bakgrunn av dette mener jeg at jeg har god oversikt over hvordan organisasjonen fungerer og hvordan en best kan jobbe innenfor disse strukturene – og hvordan noen av disse strukturene kanskje kan forbedres på sikt. For det neste året vil jeg være særlig interessert i å følge opp den kommende rapporten om styring og medvirkning i NSO, samt funnene fra Komité for gjennomgang av NSOs politikk om private institusjoner.

I tillegg til å ha sittet som leder og nestleder lokalt i til sammen to år, har jeg også jobbet deltid i studieadministrasjonen på MF de to siste årene, både i studieresepsjonen og på opptakskontoret. Dette har gitt meg verdifull innsikt når det gjelder hvilke muligheter og begrensninger en studieadministrasjon kan ha i møtet med problemstillinger som er viktige for studenter. I skrivende stund gjør jeg meg noen mildt sagt interessante erfaringer som utvekslingsstudent, som jeg er sikker på at vil kunne komme til nytte som sentralstyremedlem når det gjelder internasjonalisering.

Som person er jeg engasjert og lydhør, og jeg arbeider grundig med saker og møter godt forberedt. Derfor mener jeg at jeg vil kunne gjøre en god jobb i Sentralstyret på vegne av alle medlemslag i sentralstyret i NSO, og jeg håper på at landsmøtet vil gi meg den tilliten også i år.

Dessverre vil jeg ikke ha anledning til å vise ansikt på formøtet fordi jeg har en litt vrien reisevei fra Timisoara, og i tillegg skal jeg representere NSO i European Students’ Convention som avholdes nettopp her i Timisoara samme helg. Men jeg vil være tilgjengelig på internettet, og selvsagt under selve landsmøtet. Dersom du har spørsmål eller bare vil slå av en prat, ikke nøl med å ta kontakt med meg!

Godt valg!