Du er her: Student.no > Ragnhild Karlsen Dalslåen

Ragnhild Karlsen Dalslåen

Arbeidsutvalget – Velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig

Studiested: NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post: ragnhildkd@gmail.com
Telefon: 90126265

Motivasjon for å stille til dette vervet

For meg er lik rett til utdanning det prinsippet som står høyest – men det holder ikke at alle skal ha lik rett til å komme inn på studier basert på et godt opptakssystem, man må også ha like muligheter til å fullføre. Derfor mener jeg det er utrolig viktig at man også har det bra mens man studerer, og at samfunnet legger til rette for at alle kan studere. Dette er med på å opprettholde et mangfold i høyere utdanning.

For at alle skal ha like muligheter til å fullføre, trenger vi trygge rammer. Hvis vi ikke trives i studiehverdagen, er det vanskelig å prestere på studiet. Det er staten, vertskommuner, fylkeskommuner, utdanningsinstitusjon og samskipnads ansvar å sikre trygge rammer i studiehverdagen. Dette innebærer blant annet gode studentboliger, gode muligheter til avveksling mens man er på studiestedet, et godt helsetilbud og en økonomi det går an å leve av. I tillegg må utdanningsinstitusjonene legge til rette for at ingen føler seg utrygge i studiehverdagen, og må ha et tilgjengelig system for varsling.

Det siste året har jeg hatt gleden av å sitte som leder av Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Jeg har trivdes utrolig godt med å jobbe med velferdspolitikk på lokalt nivå, men jeg merker at det er mye jeg ikke får jobbet med lokalt – her trengs det å jobbe nasjonalt. Dette er jeg veldig motivert for.

I SHoT 2018 kom det urovekkende tall om studentenes psykiske symptomplager og helsetilstand. For å redusere disse tallene mener jeg det burde settes et større fokus på det å skape gode fellesskap og møteplasser. Dette kan være foreninger, idrettslag eller identitetsarealer for studentene. Studenter trenger et sted på campus man føler tilhørighet til, som er deres eget – dette burde gjelde både for sosiale aktiviteter så vel som læringsaktiviteter. Det burde legges ytterligere press på Helsedirektoratet og Kulturdepartementet for å gi mer penger til tiltak som støtter frivilligheten. Dette kan være finansiering av kurstilbud fra samskipnadene som hjelper til å bygge en bærekraftig frivillighet, og at studentfrivilligheten mottar mer av Kulturdepartementets tilskuddsordninger.

I tillegg til dette mener jeg det må forskes mer på hva som forebygger ensomhet og psykiske symptomplager blant studenter. Det snakkes mye om behandling, men målet burde være at færrest mulig trenger det. Dette vil være en vinn-vinn situasjon for alle – studenter vil få en bedre studietid, og man bruker mindre ressurser på behandlingstilbud. Her vet man i dag for lite om hva som faktisk fungerer, og man trenger et forskningsbasert grunnlag for å igangsette de riktige tiltakene.

Jeg føler meg trygg i rollen som studentpolitiker, og er godt vant til å jobbe for vedtatt politikk. Selv om jeg har noen år i studentpolitikken bak meg, har jeg lyst til å lære mer, og jeg er ikke redd for å spørre om hjelp når jeg trenger det. Jeg jobber målrettet og profesjonelt, samtidig som jeg tar meg tid til å se de rundt meg. Dette gjør at jeg tror jeg er godt egnet som Velferd- og likestillingspolitisk ansvarlig i NSO, og som en del av teamet i AU.