Du er her: Student.no > Pressemelding > Viktige vedtak av studentbevegelsen denne helgen

22.04.2018 (oppdatert 27.04.2018)

Viktige vedtak av studentbevegelsen denne helgen

NSOs nyvalgte leder for 2018/19 Håkon Randgaard Mikalsen (Foto: NSO/ Jonas Ohlgren Østvik)
NSOs nyvalgte leder for 2018/19 Håkon Randgaard Mikalsen (Foto: NSO/ Jonas Ohlgren Østvik)

Under Norsk studentorganisasjons landsmøte 20. – 22. april 2018 i Tønsberg ble viktige vedtak fattet.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 22/4-17

Jeg er stolt over de viktige vedtakene vi i studentbevegelsen har gjort denne helgen. Nå begynner arbeidet, og sammen med studentnorge skal vi kjempe for studentenes saker hver dag i den kommende perioden, sier den nyvalgte lederen i NSO, Håkon Randgaard Mikalsen.

Vedtatte resolusjoner på NSOs 8 landsmøte 2018

Høgare utdanning er staten sitt ansvar

NSO meiner at

  • statlege universitet og høgskuler skal vere organisert som forvaltingsorgan med særskilte fullmakter.
  • gruppa som skal vurdere tilknytingsmodellar for statlege universitet og høgskular skal ha tilfredsstillande representasjon frå tilsette, studentar og andre, men slik at ingen av gruppene åleine har fleirtal.
  • Universitets- og høyskolelovens representasjonskrav skal oppfyllast.

Les hele resolusjonen her

Fjern hindringer for internasjonale studenter

Norsk studentorganisasjon krever at:

  • Visumavgiften halveres, og at det skal være mulig å få visum for flere år for internasjonale studenter på gradsprogram
  • Underholdskravet må fjernes, eller gjøres mer fleksibelt ved å ta større hensyn til inntekt
  • Det må være mer fleksibelt å arbeide med studentvisum, enten ved at ukesbegrensningen fjernes, eller ved å tillate at man kan arbeide mer i perioder.
  • Norske betalingsmetoder blir gjort tilgjengelig for internasjonale studenter raskt etter ankomst til Norge.

Les hele resolusjonen her

Nytt arbeidsutvalg i studentbevegelsen
Under Landsmøte ble arbeidsutvalget for Norsk studentorganisasjon for perioden 2018/19 (tiltrer 1 juli) valgt.

Studentbevegelsen skal ikke finne seg i at studenters rettigheter blir svekket, men være en offensiv kraft for en bedre studenthverdag. Jeg skal sammen med norske studenter gi klare prioriteringer og gi konkrete svar til storting og regjering, sier den nyvalgte lederen i NSO, Håkon Randgaard Mikalsen.

NSOs arbeidsutvalg 2018/19:

Leder: Håkon Randgaard Mikalsen
Alder: 26 år
Studerer ved UiB – Universitetet i Bergen og kommer fra Hamar

Nestleder: Marte Øien
Alder: 27 år
Studerer ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim og kommer fra Ålesund

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig: Eigil Hole Lønning
Alder: 28 år
Studerer ved HVL – Høgskolen på Vestlandet og kommer fra Osterøy

Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Sofie Carlsen Bergstrøm
Alder: 24 år
Studerer ved HINN – Høgskolen i Innlandet på Lillehammer og kommer fra Nesodden

Velferds- og likestillingsansvarlig: Fam Karine Heer Aas
Alder: 24 år
Studerer ved MF – Det teologiske menighetsfakultet og kommer fra Eidsberg i Østfold

Internasjonalt ansvarlig: Jone Trovåg
Alder: 30 år
Studert ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og kommer fra Haugesund

For alle vedtak fattet under NSOs landsmøte 2018

 

Del dette