Du er her: Student.no > Pressemelding > Utdanning skal være åpent for alle, nei til forbud mot heldekkende plagg

12.06.2017

Utdanning skal være åpent for alle, nei til forbud mot heldekkende plagg

I dag presenterte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og fungerende integrerings- og innvandringsminister Per Sandberg (Frp) et lovforslaget som vil forby ansiktsdekkende plagg i skolen. Norsk studentorganisasjon (NSO) er uenig i forslaget.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 12/6-17

Lik rett til utdanning skal gjelde for alle, også de som tar personlige valg politikerne synes det er vanskelig å forstå eller ikke liker, sier Marianne K. Andenæs, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO)

Dersom et enkelt klesplagg ikke er til hinder for gjennomføring av undervisning, er det heller ikke grunnlag til å forby det. Det må ligge en faglig vurdering til grunn dersom vi skal hindre enkeltpersoner fra å kle seg som de selv ønsker ved høyere utdanningsinstitusjoner, sier Marianne K. Andenæs

Nei til et generelt forbud mot heldekkende hodeplagg

Resolusjon vedtatt på NSOs sentralstyremøte 2- 2016/17

«Alle skal ha lik rett til utdanning», mener Arbeiderpartiet.

«Frihet innebærer også retten til å gjøre andre valg enn hva politikerne ønsker, så lenge ikke andre mennesker eller samfunnet påføres skade», mener Fremskrittspartiet.

«mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet», mener Høyre.

Til tross for at man er enige om at alle skal ha lik rett til utdanning og rett til å uttrykke seg selv, ønsker nå flere partier på Stortinget å begrense enkeltpersoners valgfrihet ved å innføre et forbud mot heldekkende hodeplagg. Med et eventuelt forbud tvinges enkeltpersoner til å velge mellom egen overbevisning og den utdanningen de ønsker å ta. NSO mener at slike forslag innskrenker lik rett til utdanning.

NSO mener at alle fritt skal kunne bære ulike klesplagg eller symbol, så lenge de ikke er til hinder for gjennomføring av undervisning og praksis. Dersom enkelte klesplagg eller symboler ikke skal tillates skal det ligge en sterk og konkret faglig vurdering til grunn. En faglig begrunnelse krever at eventuelle innskrenkninger i enkeltstudenters frihet gjøres lokalt. Dersom det er enkelte studieprogram der heldekkende plagg vil være til hinder for undervisning eller praksis må dette komme tydelig frem i informasjonen om studieprogrammet og emnet. Et slik vedtak skal kunne overprøves av styret ved den enkelte institusjon.

Et generelt nasjonalt forbud mot heldekkende hodeplagg i høyere utdanning er en dårlig og forhastet løsning på en utfordring som omfatter svært få, men vil ha sterke konsekvenser for de det gjelder. Lik rett til utdanning skal gjelde for alle også de som tar personlige valg politikerne synes det er vanskelig å forstå eller ikke liker.

Det vil være unyansert og lite hensiktsmessig å legge til grunn at ulike personers valg om bruk av heldekkende plagg har samme årsak. Dersom årsaken ligger i tvang, sosial kontroll eller undertrykkende holdninger, må dette selvsagt adresseres. Likevel mener NSO at dette ikke løses ved generelle forbud som kan dytte enkeltpersoner bort fra de mulighetene som ligger i utdanning.

NSO mener at:

  • Et generelt forbud mot heldekkende plagg i høyere utdanning ikke må innføres.
  • Et forbud mot heldekkende plagg eller andre personlige symboler på emner eller studieprogram må ha en sterk faglig begrunnelse. Eventuelle lokale forbud skal informeres tydelig om i god tid før opptak og studiestart.
Del dette