Du er her: Student.no > Pressemelding > Ungdomskravet 2017

08.03.2017 (oppdatert 24.05.2017)

Ungdomskravet 2017

Bjørn Kristian Svendsrud, leder FpU.  Kristoffer Gustavsen, andre nestleder Unge Høyre. Ida Lindtveit, leder KrFU.  Anna Kvam, talsperson Grønn Ungdom. Marianne Andenæs, leder NSO.  Ada Arnstad, leder Senterungdommen.  Mani Hussaini, Leder. Sosialistisk Ungdom, Andrea Sjøvoll, Leder AUF.  Linn Elise Mehlen, leder Rød Ungdom.
Bjørn Kristian Svendsrud, leder FpU. Kristoffer Gustavsen, andre nestleder Unge Høyre. Ida Lindtveit, leder KrFU. Anna Kvam, talsperson Grønn Ungdom. Marianne Andenæs, leder NSO. Ada Arnstad, leder Senterungdommen. Mani Hussaini, Leder. Sosialistisk Ungdom, Andrea Sjøvoll, Leder AUF. Linn Elise Mehlen, leder Rød Ungdom.

Samtlige ungdomspartier og studentene har samlet seg om felles krav til høstens stortingsvalg. Kravene er tydelige: Studenter og høyere utdanning skal prioriteres i den kommende stortingsperioden.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon 8/3-17

Det er unikt i et valgår at alle ungdomspartiene står sammen om én sak. Dette viser hvor viktig studenter og høyere utdanning er. Et kommende storting har bare ett valg: Oppfyll kravene og invester i fremtiden, sier leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Marianne Andenæs.

Andelen studenter som har psykiske lidelser er dobbelt så høy som den øvrige befolkningen i samme aldersgruppe. Derfor er ungdomskravet nettopp en satsning på psykisk helse, flere studentboliger og økt studiestøtte. Studenter er i en spesiell livssituasjon. For en kunnskapsnasjon er det avgjørende at alle har mulighet til å ta høyere utdanning og at sin egen studietid er god.

Statsminister Erna Solberg mottar ungdomskravet 2017

Vi forventer nå at alle partiene tar eierskap til disse kravene. Det bør være selvsagt at høyere utdanning skal være én av de viktigste prioriteringene for de neste fire årene dersom vi skal lykkes som kunnskapsnasjon, avslutter Andenæs.

Ungdomskravet 2017

Norske politiske ungdomsorganisasjoner mener studenter og høyere utdanning må prioriteres i den kommende stortingsperioden. Vi er enige om følgende krav:

  • Studenters psykiske helsevern må styrkes gjennom økte statlige tilskudd.
  • Det skal prioriteres tilskudd til bygging av nye studentboliger i et enda større antall enn i dag, med et mål om minimum 20% nasjonal dekningsgrad.
  • Studenter skal ha mulighet til å studere på fulltid ved at opptrappingsplanen til 11 måneder studiestøtte fullføres og at studiestøtten økes med mål om 1,5 G.

Ungdomskravet støttes av:

AUF
Unge Høyre
Fremskrittspartiet Ungdom
Senterungdommen
KrFU
Rød Ungdom
Unge Venstre
Grønn Ungdom
Sosialistisk Ungdom

ANSA
Industri Energi Student
Tekna Student
NITO Student
Norsk sykepleierforbund – Student
Norsk medisin-studentforening
Pedagogstudentene
LO Ung

Del dette