Du er her: Student.no > Pressemelding > Undervisning må prioriteres!

23.07.2019 (oppdatert 30.07.2019)

Undervisning må prioriteres!

Undervisning må prioriteres!

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 23/7-19

Vi håper studentene vil oppleve god undervisning og veiledning i sine studier. NSO forventer at institusjonene har planene klare for hvordan de skal følge opp de nye kravene til pedagogisk kompetanse, sier leder av Norsk studentorganisasjon, Marte Øien.

Tallene fra Samordna opptak (SO) viser at av de mer enn 138 000 som søkte har 99 319 fått tilbud om studieplass, og over halvparten har kommet inn på førstevalget sitt.

Fra i høst stilles det nye krav til undervisningskompetanse gjennom endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger. NSO har i mange år jobbet for å sikre at undervisningsarbeid blir vektlagt og verdsatt på lik linje med forskningsarbeid.

De nye kravene vil sikre at undervisning blir verdsatt i større grad, som igjen vil gagne studentene, sier leder av NSO, Marte Øien.

Pedagogisk kompetanse innebærer å formidle kunnskap på en forståelig måte som fremmer læring og utvikling hos studentene. De nye kravene til pedagogisk kompetanse vil sikre at ansatte utvikler seg som undervisere, og er et godt tiltak for å heve fokuset på undervisningskompetanse.

Vi håper de nye kravene vil føre til stadig mer læringsfremmende undervisning og veiledning. Selv om endring i regelverket er et steg i riktig retning, er det imidlertid en vei å gå for å sørge for at undervisnings- og forskningskompetanse sidestilles i ansettelser av vitenskapelig ansatte, sier leder av NSO, Marte Øien.

Del dette