Du er her: Student.no > Pressemelding > Tradisjonelle søkertall blant studentene

19.04.2016

Tradisjonelle søkertall blant studentene

Årets søkertall viser at det fortsatt er en svært skjev fordeling mellom kvinner og menn som søker seg til enkelte studieretninger. Dette er dessverre ingen overraskelse. Norsk studentorganisasjon (NSO) frykter at denne utviklingen vil fortsette dersom regjeringen ikke tar dette på alvor.


Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon 19/4-16

Det burde bekymre regjeringen at vi år etter år ser at søkertallene til enkelte studieretninger bygger opp under kjønnsubalansen som allerede finnes i dag. Vi opplever regjeringens innsats for å snu denne trenden som liten, sier leder av NSO, Therese Eia Lerøen.

Andelen kvinner som søker høyere utdanning er noe høyere enn menn, og det finnes derfor en naturlig overvekt av kvinner i høyere utdanning. Det bekymringsverdige er de store forskjeller blant annet i teknologifag der kun 1 av 4 søkere er kvinner, og i helsefag der kun drøyt 1 av 5 søkere er menn.

Dette er i stor grad utdanninger hvor studentene går inn i et allerede skjevfordelt arbeidsmarked. Det må regjeringen ta på alvor. Det er et synlig behov for å finne årsakene til dette på hvert enkelt studium, og målrette tiltak deretter. Vi vil foreslå en slik utreding i revidert nasjonalbudsjett og oppfordrer regjeringen til å følge opp dette, fortsetter Lerøen.

Det er ikke bare den skjeve fordelingen mellom kjønnene som bekymrer NSO. Det etterlyses også en nasjonal strategi for tilgang og mangfold for å tilstrebe at akademia skal gjenspeile den øvrige befolkningen. Skal vi få til dette er det er ikke tilstrekkelig å få informasjon om søkernes kjønn hvert år. Vi har behov for enn det, mener Lerøen.

Flere europeiske land har nasjonale strategier for å sikre tilgang og mangfold i akademia. Det er direkte flaut at Norge ligger etter i dette arbeidet. Likestillingsutfordringene er ikke kun et spørsmål om kjønn, det strekker seg lengre enn det. Vi mangler informasjon og målrettede tiltak som burde vært på plass, avslutter Lerøen.

Del dette