Du er her: Student.no > Pressemelding > Studentenes tilbakemelding er like nedslående som fryktet

11.02.2021

Studentenes tilbakemelding er like nedslående som fryktet

I dag ble studentenes dom av kvaliteten i norsk høyere utdanning for 2020 fremlagt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Nytt av året er en egen kartlegging av studentenes tilbakemelding på utdanningskvaliteten under korona. Norsk studentorganisasjon (NSO) mener tallene er nedslående.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon 11/02-21

I Studiebarometerets del om utdanningskvaliteten under koronapandemien legges det frem dystre tall for studentenes opplevelse av læringsutbyttet. Her rapporterer 72 prosent at de er enige i påstanden: “Jeg ville ha lært mer hvis jeg kunne ha vært fysisk til stede på lærestedet”. Videre sier 71 prosent av studentene at de opplevde at det faglige utbyttet av undervisningen etter 12. mars og resten av vårsemesteret var dårligere sammenlignet med før nedstengingen. 

At over 70 prosent av studentene sier de har lært mindre under koronapandemien er alvorlige tall. Vi må ta studentenes tilbakemelding på alvor, da vi som samfunn er avhengig av at studentene lærer det de trenger for å være klare for arbeidslivet, sier Andreas Trohjell, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO).

Videre i Studiebarometeret blir studentene spurt om sin arbeidssituasjon under pandemien. Kun 1 av 5 hadde tilgang på et egnet sted å studere. NSO mener det er viktig å ta studentenes bosituasjon inn i beslutningen om smitteverntiltak.  

Mange studenter bor i små kollektiv eller trange hybler, og har ikke de samme forutsetningene som andre til å jobbe hjemmefra. Lesesaler og biblioteker på studiestedet bør derfor prioriteres å holdes åpne, selv under strenge tiltak, sier Andreas Trohjell, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO).

Den ordinære delen av Studiebarometeret viser at tilbakemelding og veiledning er et av de områdene hvor studentene er minst fornøyd. Her viser tallene at studentene er minst fornøyd når det gjelder antall tilbakemeldinger fra faglig ansatte, faglig veiledning og diskusjon med faglig ansatte.

For åttende år på rad er studentene misfornøyd med tilbakemelding og veiledning. At vi ser en ytterligere negativ utvikling for 2020 er svært kritikkverdig. Helt sentralt i læringsprosessen står tilbakemeldinger og veiledning, og dette må institusjonene ta på alvor, fortsetter Andreas Trohjell, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO). 


Studiebarometeret 2020 – hovedtendenser finner du her

Del dette