Du er her: Student.no > Pressemelding > Ta kampen for kunnskap

10.09.2013 (oppdatert 26.06.2014)

Ta kampen for kunnskap

Erna Solberg a (Foto Høyre) Flickr

Valget er over og Norsk studentorganisasjon (NSO) gratulerer alle med vel overstått valgkamp, og de borgerlige partiene med flertall og mulighet til å danne regjering. Når Erna Solberg skal samle partiene rundt forhandlingsbordet, bør høyere utdanning være en kampsak for alle.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon 10/9-13

Både nye ideer og bedre løsninger har best grobunn i kunnskapssamfunnet. Investeringer vi gjør i høyere utdanning og forskning gir avkastning i høyt kvalifisert arbeidskraft og gir oss fremtidens løsninger på de store utfordringene. Norsk studentorganisasjon mener kunnskap må være vinneren i en ny regjeringserklæring.

 Kunnskapssamfunnet kommer ikke av seg selv. Vi må ha en aktiv kunnskapspolitikk som virkelig satser på høyere utdanning og som gir studenter mulighet til å yte sitt beste gjennom hele studietiden, sier leder i NSO, Ola Magnussen Rydje.

En viktig forutsetning for god kvalitet, er lik rett og tilgang til høyere utdanning. For NSO er det avgjørende at de økonomiske rammevilkårene er så gode at studentene kan bruke tiden på det de skal; studiene. Et av de beste tiltakene for å bedre studentenes økonomi, er økt bygging av studentboliger gjennom studentsamskipnadene. Her er alle partiene enige om at det er behov for en økt innsats, og NSO håper at gode formuleringer i partiprogrammene overføres til den nye regjeringens ambisjoner for de neste fire årene.

– Bolig er studentenes største utgift og utgjør over 70 prosent av studiestøtten. Bygging av 3000 studentboliger årlig er derfor essensielt for å lette boligbyrden for landets studenter. Vi forventer en skikkelig satsning i en ny regjeringserklæring, uttaler Rydje.

NSO håper alle partier går inn i forhandlingene klare for å ta opp kampen for høyere utdanning: «Utdanning koster, men uvitenhet koster mer.»

Del dette