Du er her: Student.no > Pressemelding > Styrkede rettigheter for studenter

12.04.2019

Styrkede rettigheter for studenter

I dag har regjeringen kommet med forslag til lovendring i universitet og høyskoleloven. Norsk studentorganisasjon (NSO) er fornøyde med å ha fått gjennomslag for flere av sine innspill. Lovfestet studentombud, nulltoleranse for seksuell trakassering i høyere utdanning, og styrkede rettigheter for studenter med funksjonsnedsettelser.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 12/4-19

Regjeringen har lyttet til studenten og vi ser en klar styrking av studentenes rettigheter, sier leder av NSO, Håkon Randgaard Mikalsen.

Endringen i loven presiserer og tydeliggjøre institusjonenes ansvar når det kommer til seksuell trakassering. Samtidig understreker endringen betydningen av at utdanningsinstitusjonene arbeider forebyggende mot mobbing og trakassering.

Studenter med funksjonsnedsettelse rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdig opplærings- og utdanningsmuligheter. Endringen bidrar til lik rett til utdanning uavhengig av fysiske og psykiske utfordringer.

Det er veldig bra at departement har tatt på alvor de eksisterende barrierene studenter med funksjonsnedsettelser i høyere utdanning møter, fortsetter Mikalsen.

NSO har gitt innspill til regjeringen om at det må tydeliggjøres hvilke rettigheter studenter med barn faktisk har. I proporsjonen skriver departement at institusjonene må vurdere hvert enkelt tilfelle, men det har ikke blitt tydeliggjort hvilke muligheter man har til tilrettelegging.

Når regjeringen setter fokus på studenter med barn, og ønsker at flere studenter skal få barn, er det merkelig at man ikke har lyttet til disse innspillene. Vi håper Stortinget vil lytte til oss, avslutter Mikalsen.

Del dette