Du er her: Student.no > Pressemelding > Studiene må fortsatt vike for deltidsjobben

08.10.2018

Studiene må fortsatt vike for deltidsjobben

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 8/10-18

I dag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2019. Som forventet fortsetter opptrappingen til 11 måneder studiestøtte med én ekstra uke. Den justeres med 1,8 %. Med tilskudd til bygging av 2200 studentboliger vil regjeringens forslag bedre studentøkonomi litt. Norsk studentorganisasjon (NSO) etterlyser en større satsning og blir provosert av forslaget om å endre stipendordningen i Lånekassen.

I følge tall fra SSB jobber 1 av 5 studenter så mye at det går ut over studiene. En undersøkelse utført av Kantar TNS for NSO og Finans Norge viser at 3 av 10 oppgir at den økonomiske situasjonen går ut over deres prestasjoner i studiet. NSO mener at studiestøtten må knyttes til grunnbeløpet i folketrygden (G) og økes til 1,5 G.

Vi er glade for den lille økningen som kommer, men dette svarer ikke til behovet. Det er studiene som må vike plassen når økonomien ikke strekker til, spesielt for de studentene som ikke har foreldre som kan hjelpe til, uttaler leder i NSO Håkon Randgaard Mikalsen.

Regjeringen foreslår også å endre ordningen for å få stipend i Lånekassen. I dag gis alt som lån, men inntil 40 % blir omgjort til stipend etter hvert som studentene får studiepoeng ved å stå på eksamen. Regjeringen vil nå at 15 % av stipendandelen skal gis etter fullført grad. NSO mener forslaget bør avvises og håper også stortingsflertallet er uenige med regjeringen. Studentene mener at dette ikke vil løse årsakene til at studenter faller fra og er bekymret for konsekvensene.

Dette forslaget tar ikke de reelle utfordringene i studiehverdagen på alvor. Studentene ønsker å gjøre det bra i studietiden og trusler om økt gjeld bidrar regjeringen til å mistenkeliggjøre studentenes innsats, snarere enn å skape gode, utfordrende og trygge utdanninger, uttaler Randgaard Mikalsen

I september ble studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) lagt frem. Den viser at mange studenter i økende grad sliter med press, psykiske plager og andre helseutfordringer. NOKUTs studiebarometer viser år etter år at studentene er minst fornøyd med veiledning og oppfølging. NSO mener at forslaget fra regjeringen øker presset på studenter uten å gjøre noe for å sikre trygge rammer i studietiden sånn at flere studenter kan lykkes. Det blir ikke bedre av at regjeringen antar å spare 250 millioner på forslaget. NSO ser en trend hvor en gir med den ene hånden og tar med den andre.

Opptrappingsplanen til 11 måneder studiestøtte blekner litt når vi samtidig får kutt på andre deler av støtteordningen. I år er det innsparinger på stipend, tidligere har stortingets stemt igjennom kutt på reisestipend og rentepåslag. Det vi trenger er økonomisk rom til å prioritere studiene, et godt og tilgjengelig velferds- og helsetilbud og høy kvalitet i utdanningen. Det vi ikke trenger er mer pisk og mer gjeld, avslutter Håkon Randgaard Mikalsen.

Del dette