Du er her: Student.no > Pressemelding > Studiebarometeret 2.0 – Stor misnøye med oppfølging og veiledning

03.02.2015 (oppdatert 09.02.2015)

Studiebarometeret 2.0 – Stor misnøye med oppfølging og veiledning

NOKUT publiserte i dag den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret 2.0, som viser hvordan studentene ved så å si samtlige universiteter og høyskoler opplever kvaliteten på utdanningen sin. I fjor var oppfølging og veiledning et av punktene studentene var minst fornøyde med, og NSO forventet en forbedring i årets undersøkelse. Dette er ikke tilfelle.

 Studentenes evaluering av den individuelle oppfølgingen fra faglærerne scorer også i år alarmerende lavt, og viser et snitt på 2,9 på en skala der 1 er dårligst og 5 er best. Bare 29% av studentene er fornøyde med den individuelle oppfølgingen.

Dette bekrefter at det satses for lite på oppfølging og veiledning av studentene ved norske utdanningsinstitusjoner. Her gjør ikke universitetene og høyskolene jobben sin, sier Anders Kvernmo Langset, leder av NSO.

I årets Studiebarometer oppgir studentene at de totalt bruker 34,7 timer i uken på studier. Videre bruker de 8 timer i uken på betalt arbeid og 3,5 timer i uken på ubetalt, frivillig arbeid. Samtidig svarer hele 87% av de mener at studieprogrammet deres ”er faglig utfordrende”. NSO mener dette viser at studentene med fordel kunne brukt en større del av arbeidsuken på studiene heller enn på deltidsjobben om økonomien tillot det.

Under lanseringen slapp Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen nyheten om at regjeringen vil legge frem en egen stortingsmelding om utdanningskvalitet i løpet av våren 2017. NSO er svært fornøyde med at regjeringen vil prioritere arbeidet med å sikre høy kvalitet på norsk høyere utdanning.

Dette er en kjempegod nyhet for landets studenter og noe NSO har etterlyst lenge. Endelig får vi en egen melding om den utdanningskvaliteten studentene møter hver eneste dag i auditoriene og klasserommene, sier studentlederen.

NSO har kritisert regjeringens forslag til Langtidsplan for forskning og høyere utdanning for å være lite ambisiøs for regjeringens målsetninger for høyere utdanning. Derfor er det svært gledelig at regjeringen nå vil lansere en egen stortingsmelding om utdanningskvalitet. NSO ser frem til å bidra i arbeidet.

Studiebarometeret bidrar med verdifull informasjon om tilstanden i norsk høyere utdanning. Vi ser frem til å bidra for å finne gode tiltak til hvordan vi kan få ned det høye frafallet, bedre oppfølgingen av studentene og få flere studenter til å lykkes i studiene. Her har vi og regjeringen en felles ambisjon, avslutter Langset.

 

Del dette