Du er her: Student.no > Pressemelding > Students at Risk videreføres

01.12.2017

Students at Risk videreføres

Den norske ordningen for forfulgte studenter fortsetter med et fjerde opptak høsten 2018. – Dette er en gledens dag for SAIH, NSO og mange andre støttespillere som lenge har jobbet for ordningen, sier Beathe Øgård og Mats Beldo, ledere av SAIH og NSO.

Pressemelding fra Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og Norsk studentorganisasjon (NSO) 1/12-17

Over hele verden opplever studenter å bli straffet og forfulgt som følge av sitt engasjement for demokrati og menneskerettigheter.

Students at Risk har siden 2015 vært en midlertidig ordning i Norge som gjør at studenter, som av sikkerhetsmessige årsaker ikke har mulighet til å fortsette studiene i sine hjemland, kan fullføre høyere utdanning i Norge. Prøveordningen på to år ble utvidet med et tredje opptak av studenter høsten 2017. Nå er det endelig klart for et nytt opptak høsten 2018.

Vi er veldig glade for å annonsere at Utenriksdepartementet har bevilget midler til å videreføre ordningen med nytt opptak 2018. Aller helst skulle vi selvsagt sett at ordningen var sikret for flere år. Dette ville gitt større forutsigbarhet. Vi jobber nå for en garanti på tre nye år slik at fokuset heller kan ligge på å forbedre ordningen ytterligere, sier Beathe Øgård, leder i SAIH.

Sammen med NSO tok SAIH initiativ til prosjektet og jobbet flere år for at det skulle bli en realitet. Ordningen administreres i dag av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

Bred støtte til ordningen
Students At Risk gjelder for studenter i land som er mottakere av offisiell utviklingsbistand, og som over tid aktivt og uten hensyn til egen sikkerhet har involvert seg i arbeid for å fremme menneskerettigheter og demokratiutvikling.

Siden starten har dessverre enda flere som kjemper for studentenes rettigheter blir møtt med utvisning, trusler, fengsling og vold. Situasjonen er mange steder kritisk for studentrettigheter. Dette alene illustrerer behovet for å videreføre ordningen, sier Mats Beldo i NSO.

Våren 2017 gjennomførte SAIH og NSO en egen kampanje for å øke fokus på ordningen, og startet en egen supporterklubb for «verdens modigste studenter». Kampanjen fikk bred støtte i norsk høyere utdanning, politiske ungdomspartier og en rekke andre nasjonale interesseorganisasjoner for studenter og akademikere.

En midtveisevaluering utført av SIU våren 2017, viste også at det å beskytte og støtte truede studentaktivister gjennom Students At Risk-ordningen fungerer godt. SAIH, NSO og 12 rektorer ved norske høgskoler og universiteter gikk da samlet ut og anbefalte en fortsettelse av ordningen.

– Vi vet at denne ordningen er av stor betydning og er glade for at så mange har eierskap til den. Ordningen sender et viktig signal til autoritære regimer om at vi støtter studenter i deres kamp for demokrati og menneskerettigheter, avslutter Øgård.

Del dette