Du er her: Student.no > Pressemelding > Studentrettigheter på dagsorden

20.09.2013 (oppdatert 26.06.2014)

Studentrettigheter på dagsorden

I dag har regjeringen fremmet forslag til ny Lov om arbeidsskadeforsikring. Der har de forslått at Arbeidsdepartementet skal gjennomgå studenters rettigheter. Norsk studentorganisasjon (NSO) er veldig glad for at dette vil bli satt fokus på nå fremover, for i dagens regelverk har elever og arbeidstakere automatisk en forsikret mot skader og sykdom, dette gjelder ikke studenter.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon 20/9-13

– Det er uforståelig at studenter i dag ikke er forsikret på lik linje med elever og arbeidstakere. Dette har studentbevegelsen arbeidet med i mange år og det er derfor svært gledelig at regjeringen nå setter i gang en gjennomgang for studenters rettigheter,sier Ola Magnussen Rydje, leder i NSO

Studenter har verken krav på yrkesskadeforsikring eller ulykkesforsikring, og risikerer dermed å ende opp med minstepensjon dersom man blir syk eller skader seg i studiesammenheng. NSO mener at studenter skal være forsikret på lik linje med ansatte på sin utdanningsinstitusjon.

Fra Prop. 193 L (2012–2013) Lov om arbeidsskadeforsikring

«Departementet ønsker å foreta en nærmere gjennomgang av gruppens rettigheter, blant annet hvor nytt regelverk bør forankres, innholdet i et nytt regelverk, hvem som bør behandle erstatningssakene samt ordningens finansiering. «

Les:
Fra Prop. 193 L (2012–2013) Lov om arbeidsskadeforsikring (Offisielt fra statsråd 20. september 2013) kapittel 5.6.3 Skoleelever og studenter (side 46-47)

Del dette